Saly
09.03.09,17:31
Dobrý deň.V daňovom priznaní typ A mi vyšiel preplatok na dani za rok 2008.Chcela som sa spýtať, či som dobre pochopila,že táto suma sa neprepočitáva na eura, to si správca vypočíta sám? Ďakujem Saly
ingak
09.03.09,17:34
Áno, DU preplatok preráta na EUR a vráti, v daň.priznani sa to neuvádza.
evina
09.03.09,17:34
Zo stránky www.drsr.sk

Otázka:
Ako má postupovať daňovník v prípade, ak v daňovom priznaní za rok 2008 podávanom
v roku 2009 mu vznikne preplatok na dani ?
Odpoveď:
Preplatok na dani vypočítaný v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok
2008 daňovník vykáže v slovenských korunách. Daňový úrad preplatok prepočíta
konverzným kurzom 30,1260 na eurá a zaokrúhli na najbližší eurocent nahor (v prospech
daňovníka). Ak daňovému úradu vznikne povinnosť daňovníkovi vrátiť preplatok na dani
z príjmov fyzickej osoby, tento preplatok na základe žiadosti daňovníka vráti v eurách.
Tweety
09.03.09,17:39
Áno, DU preplatok preráta na EUR a vráti, v daň.priznani sa to neuvádza.
Správca si ho neprepočíta sám, ak by bol preplatok, musíš si ho prepočítať a uviesť v XII.odd.-pomocné výpočty. Viď poučenie k vyplneniu DP typu A.
Saly
09.03.09,17:39
Ďakujem za rýchlu odpoveď Saly
evina
09.03.09,17:40
Správca si ho neprepočíta sám, musíš si ho prepočítať a uviesť v XII.oddiely-pomocné výpočty.

Preplatok prepočítaDÚ.
Daň a nedoplatok daňovník...
Tweety
09.03.09,17:45
Preplatok prepočítaDÚ.
Daň a nedoplatok daňovník... Jak v materskej škôlke.
Dobré, preplatok daňováci vedia prepočítať a nedoplatok už nie?:--- Ale samozrejme, že to musí vedieť aj samotný daňovník, veď oni sa predsa môžu zmýliť.:(
evina
09.03.09,17:46
Dobré, preplatok vedia prepočítať, a nedoplatok nie?:---

S preplatkami šafária oni - zápočet na iných nedoplatkoch, tak asi aby neprišli skrátka;)
ingak
09.03.09,18:04
Správca si ho neprepočíta sám, ak by bol preplatok, musíš si ho prepočítať a uviesť v XII.odd.-pomocné výpočty. Viď poučenie k vyplneniu DP typu A.

Preplatok tam nebol spomínaný, bola tam uvedená daň - povinnosť, ktorá sa preráta.