tina.mm
09.03.09,17:56
Dobrý deň.
Potrebovala by som vedieť, či si môžem dať do nákladov odpis pohľadávky. Pohľadávka má hodnotu 300 EUR po prepočte KK 30,126 k 31.12.2008 je jej hodnota 9 037,80 Sk.
Je po splatnosti viac ako 2 roky, a voči tomuto odberateľovi máme v evidencii k 31.12.08 len túto pohľadávku.
Už rok je na ňu utvorená opravná položka a určite už nikdy nebude uhradená.
Je to pohľadávka z roku 2006.
Ďakujem
azla
09.03.09,18:43
Dobrý deň.
Potrebovala by som vedieť, či si môžem dať do nákladov odpis pohľadávky. Pohľadávka má hodnotu 300 EUR po prepočte KK 30,126 k 31.12.2008 je jej hodnota 9 037,80 Sk.
Je po splatnosti viac ako 2 roky, a voči tomuto odberateľovi máme v evidencii k 31.12.08 len túto pohľadávku.
Už rok je na ňu utvorená opravná položka a určite už nikdy nebude uhradená.
Je to pohľadávka z roku 2006.
Ďakujem

V tomto prípade by sa mohol použiť postup podľa § 19/2/i,
- musí ísť o vašu vlastnú pohľadávku (nie nadobudnutú postúpením)
- zo zadania vyplýva, že ostatné podmienky sú splnené

(2) Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú

i) výdavok (náklad) vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

1. k tejto pohľadávke možno tvoriť opravnú položku podľa § 20 ods. 4 písm. b) alebo ods. 14 písm. b),
2. menovitá hodnota pohľadávky nepresahuje sumu 10 000 Sk,
3. k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k odpisu pohľadávky, celková hodnota pohľadávok voči tomu istému dlžníkovi nepresahuje sumu 10 000 Sk,
Viera
11.03.09,10:52
A pohľadávka ( do 10 tis. Sk ) z roku 1998 by mohla byť týmto spôsobom odpísaná ?
alušik
11.03.09,11:23
Vierka, pohľadávka z roku 1998 už bola premlčaná (ak ste neskôr nemali uznanie dlhu), takže odpísať ju síce možno, ale odpis tejto pohľadávky nebude daňovo uznaným nákladom.
Viera
11.03.09,13:01
No premlčaná nie je, máme rozhodnutie súdu a je stále vo vymáhaní exekútorom. Skôr som mala na mysli či vyhovuje podmienke :

" 1. k tejto pohľadávke možno tvoriť opravnú položku podľa § 20 ods. 4 písm. b) alebo ods. 14 písm. b)," ?
azla
11.03.09,13:21
No premlčaná nie je, máme rozhodnutie súdu a je stále vo vymáhaní exekútorom. Skôr som mala na mysli či vyhovuje podmienke :

" 1. k tejto pohľadávke možno tvoriť opravnú položku podľa § 20 ods. 4 písm. b) alebo ods. 14 písm. b)," ?

Z toho čo si uviedla, je nepremlčaná, je viac ako 36 mesiacov po splatnosti, ale nevieme či bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov.

Ak platí aj to, že bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov, potom vytvorená OP splňa podmienku na zahrnutie do výdavkov do vyšky 100%.
Viera
11.03.09,13:43
Áno, bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov. Ale nie som si istá či vyhovuje tej podmienke o tvorbe opravnej položky, lebo v prechodných ustanoveniach § 52 ods. 18 som našla, že : " Ustanovenie §20 ods. 14 sa použije na pohľadávky, ktoré vznikli po nadobudnutí účinnosti tohto zákona " tzn. 01.01.2004 , teda ak tomu dobre rozumiem...
azla
11.03.09,14:18
Nejako mi ušiel ten rok 1998. :D
Vychádzaš podľa splatnosti pohľadávky z §52/18 alebo 19.
Viera
11.03.09,14:26
No, tak teda to zatiaľ nemôžem daňovo odpísať. Ďakujem za odpovede.