Tomas68
10.03.09,09:44
Dobrý deň,
pri poukázaní 2% zo zaplatenej dane podľa všetkého platí formulácia :

Daňovník je po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb oprávnený, podľa § 50 zákona o dani z príjmov, predložiť svojmu miestne príslušnému správcovi dane v prípade, ak tomuto daňovníkovi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vyhlásenie, v ktorom uvedie, že suma do výšky 2 % zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej právnickej osobe.

Jedna technická otázka - musí byť Vyhlásenie predložené nevyhnutne miestne príslušnému správcovi dane ?
Niektorí naši prispievatelia nám poslali Vyhlásenia poštou z rôznych kútov Slovenska - môžeme ich hromadne podať na daňovom úrade v sídle nášho OZ ? Alebo musíme krvopotne distribuovať Vyhlásenia späť, nech sú podané u toho "miestne príslušného" správcu dane ?
mzdarka renca
10.03.09,10:12
Dobrý deň,
pri poukázaní 2% zo zaplatenej dane podľa všetkého platí formulácia :

Daňovník je po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb oprávnený, podľa § 50 zákona o dani z príjmov, predložiť svojmu miestne príslušnému správcovi dane v prípade, ak tomuto daňovníkovi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vyhlásenie, v ktorom uvedie, že suma do výšky 2 % zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej právnickej osobe.

Jedna technická otázka - musí byť Vyhlásenie predložené nevyhnutne miestne príslušnému správcovi dane ? áno
Niektorí naši prispievatelia nám poslali Vyhlásenia poštou z rôznych kútov Slovenska - môžeme ich hromadne podať na daňovom úrade v sídle nášho OZ ? nie Alebo musíme krvopotne distribuovať Vyhlásenia späť, nech sú podané u toho "miestne príslušného" správcu dane ?

Máte ešte jednu možnosť, nazbierajte si vyhlásenia o poukázaní sumy...., potrieďte podľa miestnej príslušnosti DÚ zamestnancov a zašlite ich naraz na DÚ.
Tomas68
11.03.09,11:19
o.k. len nerozumiem ešte jednej veci - všetci s kým som o 2% hovoril mi radia Vyhlásenia odniesť osobne na daňový úrad ... prečo ? Je spôsob podania relevantný ?
mzdarka renca
11.03.09,18:45
o.k. len nerozumiem ešte jednej veci - všetci s kým som o 2% hovoril mi radia Vyhlásenia odniesť osobne na daňový úrad ... prečo ? Je spôsob podania relevantný ?

Kam na DÚ? To budeš chodiť po celom Slovensku po daňových úradoch? Každý daňovník, ktorý chce darovať 2% zo zaplatenej dane, je povinný odovzdať Vyhlásenie....na DÚ podľa miesta bydliska, nie podľa miestnej príslušnosti zamestnávateľa. Hovorí o tom §50 odst.1 písm.a).

§ 50
Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely


(1) Daňovník, ktorý je

a) fyzickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania alebo vo vyhlásení predloženom miestne príslušnému správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) vykonal ročné zúčtovanie, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenej právnickej osobe podľa odseku 4 (ďalej len "prijímateľ ); ak tento daňovník uplatňuje postup podľa § 33, za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus,
Tomas68
11.03.09,19:55
Napíš mi to ako 5-ročnému :
"Odovzdať Vyhlásenie" znamená ísť na "miestne príslušný" DÚ a fyzicky to Vyhlásenie kdesi na podateľni odovzdať (podať) ?
Takže keď mi daňovník z Trebišova poslal do Košíc Vyhlásenie o ... aj s Potvrdením o zaplatení dane, tak mu ho mám poslať späť, nech ho fyzicky odnesie na ten ich miestne príslušný trebišovský daňový úrad ?
Sorry, pre mňa sú tieto veci španielska dedina.
Tweety
11.03.09,19:57
Napíš mi to ako 5-ročnému :
"Odovzdať Vyhlásenie" znamená ísť na "miestne príslušný" DÚ a fyzicky to Vyhlásenie kdesi na podateľni odovzdať (podať) ?
Takže keď mi daňovník z Trebišova poslal do Košíc Vyhlásenie o ... aj s Potvrdením o zaplatení dane, tak mu ho mám poslať späť, nech ho fyzicky odnesie na ten ich miestne príslušný trebišovský daňový úrad ?
Nemusíš ho poslať späť, ak chceš urobiť dobrý skutok, pošleš ho rovno tam, kam patrí, na príslušný DÚ podľa miestna bydliska daňovníka.:) Len nerozumiem tomu, prečo ich posielali vám, keď to patrí na DÚ.
Tomas68
12.03.09,08:57
o.k. dík ... pošlem to teda poštou na tie DÚ.
lefa
15.04.09,09:16
Dobry den,
nedocitali sme sa nikde, co napisat do riadku 10: Suma do vysky 2 %....,ci tam dat sumu v Sk , alebo uz v EUR-ach, a ako to zaokruhlit.
Dakujeme
katka50
15.04.09,09:19
Dobry den,
nedocitali sme sa nikde, co napisat do riadku 10: Suma do vysky 2 %....,ci tam dat sumu v Sk , alebo uz v EUR-ach, a ako to zaokruhlit.
Dakujeme
V Sk.
jeso
15.04.09,11:34
dnes mi volali z DU, že nemožu poukázať 2% zo zaplatenej dane, nakolko nemam zaplatený prvý preddavok za 2009, majú pravdu?
ja vie toľko, že musim mať vyrovnanú danovú povinnosť za rok 2008 a tú mám.
Je pravda / poprosím ak niekto vie aj § / že musí byť zaplatený aj prvý preddavok na dan?
dík za odpovede
hanelie
15.04.09,13:48
2% a vysporiadaná daň sa týkajú predchádzajúceho roku - preddavok v tomto roku s tým má asi málo spoločné - ale skús sa práve tej správkyne spýtať. ktorý § to prikazuje - ona ti bude najlepšie vedieť odpovedať
jeso
15.04.09,15:01
volala som spravkyni , odvolala som sa na §50 ods.6a zákona o dani z prijmov -a zároveň §1a zákona 511/1992 , ale aj tak som nepochodila, trvala si na svojom, že tie 2% nevyplatí ,
povedala som jej , nech mi to oznámi písomne a nech udá dôvod-vraj tak urobí ...
sama som zvedavá čo tam napíše...
hanelie
15.04.09,15:20
6) Správca dane podľa odseku 1 (ďalej len "správca dane") poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo vyhlásení, ak sú splnené tieto podmienky:

a) daňovník nemá do lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva vyhlásenie, zaplatil v lehote na podanie daňového priznania, ak podáva daňové priznanie, ani povolený odklad platenia dane a ani povolenie platenia dane v splátkach; daňovník, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) vykonal ročné zúčtovanie, preukáže potvrdením od tohto zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola daňovníkovi zrazená alebo daňovník nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, vysporiada v správnej výške do lehoty na podanie vyhlásenia podľa odseku 1; takéto potvrdenie vystaví zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca (§ 39 ods. 7), pričom toto potvrdenie je prílohou vyhlásenia,

správkyňa berie v potaz zrejme len začiatok ods a - pričom je evidentné, že 2% súvisia s daňou z prijmu za konkrétne zdaňovacie obdobie - čiže rok 2008
pokiaľ bude správkyňa trvať na svojom názore treba požiadať drsr o výklad §
evina123
27.04.09,14:43
Prosím, neviete mi poradiť, aký dátum zaplatenia dane sa uvedie vo Vyhlásení do riadku 11, ak nebol preplatok z ročného zúčtovania a zamestnávateľ na potvrdení o zaplatení dane dátum zaplatenia dane neuvádza /nie je na to kolonka/, uvádza len deň vyplnenia formulára?
ďakujem
Lubica3
27.04.09,15:16
Ak bol preplatok, uvádza sa dátum 31.3.2009.
mzdarka renca
27.04.09,16:41
Prosím, neviete mi poradiť, aký dátum zaplatenia dane sa uvedie vo Vyhlásení do riadku 11, ak nebol preplatok z ročného zúčtovania a zamestnávateľ na potvrdení o zaplatení dane dátum zaplatenia dane neuvádza /nie je na to kolonka/, uvádza len deň vyplnenia formulára?
ďakujem

Ak si nemala, ani nedoplatok, ani preplatok, tak uveď dátum ako keby to bol preplatok.

Dátum zaplatenia dane
11
31.03.2009

Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.
bazil
28.04.09,08:50
6) Správca dane podľa odseku 1 (ďalej len "správca dane") poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo vyhlásení, ak sú splnené tieto podmienky:

a) daňovník nemá do lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva vyhlásenie, zaplatil v lehote na podanie daňového priznania, ak podáva daňové priznanie, ani povolený odklad platenia dane a ani povolenie platenia dane v splátkach; daňovník, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) vykonal ročné zúčtovanie, preukáže potvrdením od tohto zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola daňovníkovi zrazená alebo daňovník nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, vysporiada v správnej výške do lehoty na podanie vyhlásenia podľa odseku 1; takéto potvrdenie vystaví zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca (§ 39 ods. 7), pričom toto potvrdenie je prílohou vyhlásenia,

správkyňa berie v potaz zrejme len začiatok ods a - pričom je evidentné, že 2% súvisia s daňou z prijmu za konkrétne zdaňovacie obdobie - čiže rok 2008
pokiaľ bude správkyňa trvať na svojom názore treba požiadať drsr o výklad §


Prosím Vás a toto je nejaké nové ustanovenie zákona alebo to paltilo aj minulého roku? Pýtam s alen preto, že sme minulého roku nemali daň vysporiadanú a peniaze z 2% dane sme dostali.