Uľka
11.03.09,01:25
Spoločnosť A s.r.o. prijala v roku 2008 požičku 50000 EUR od zahraničnej spoločnosti ( v rámci EÚ a táto spoločnosť je aj 50% vlastnikom spoločnosti A)táto pôžička bola prepočítaná kurzom NBS v deň prijatia a zaučtovaná na
účty: 221/479. Prosím poraďte, má sa táto pôžička prepočítať kurzom NBS k 31.12.2008 ? Je vzniknutý kurzový zisk daňovým výnosom?
Prosím poraďte:mee:
alušik
11.03.09,06:11
Áno, záväzok je potrebné prepočítať kurzom NBS ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Či kurzový rozdiel je alebo nie je daňovým výnosom závisí od toho, či máte alebo nemáte oznámené daňovému úradu nezahrňovanie KR do základu dane.;)
Andyke
11.03.09,07:37
Pôžičku v EUR neprepočítame kurzom NBS, ale konverzným kurzom. Viď nižšie:

§ 37a Zák. o účtovníctve
(4) Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorý zároveň bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura, prepočíta na slovenskú menu
a) majetok a záväzky vyjadrené v mene euro s výnimkou prijatých preddavkov a poskytnutých preddavkov konverzným kurzom, 47ab)
alušik
11.03.09,08:34
Ono vlastne kurz NBS k 31.12.2008 je zhodný s konverzným kurzom, takže v konečnom dôsledku v tom nie je rozdiel. Ale ďakujem za opravu a oceňujem. Vo vyjadreniach by sme mali byť všetci presní a precízni.;)
Uľka
11.03.09,09:21
Veľmi pekne Vám ďakujem.:)