jankacip
30.06.05,09:25
Dobrý deň!

Prosím o Váš názor pri oneskorenom odovzdávaní bločikov z reg. pokladne.
Dňa 28.6.2005 sme obdržali doklad s dátumom 31.5.2005. Daňové priznanie sme odovzdali.Môžeme si odpočítať DPH na vstupe v mesiaci júni, alebo musíme podať
dodat. daň. priznanie. Máme právo na odpočítanie, v ktorom došlo k dodaniu tovaru, alebo v nasledujucom období i keď sa jedná o bločik z registr. pokladne a nie o faktúru?
Ďakujem
evina
30.06.05,09:29
Dobrý deň!

Prosím o Váš názor pri oneskorenom odovzdávaní bločikov z reg. pokladne.
Dňa 28.6.2005 sme obdržali doklad s dátumom 31.5.2005. Daňové priznanie sme odovzdali.Môžeme si odpočítať DPH na vstupe v mesiaci júni, alebo musíme podať
dodat. daň. priznanie. Máme právo na odpočítanie, v ktorom došlo k dodaniu tovaru, alebo v nasledujucom období i keď sa jedná o bločik z registr. pokladne a nie o faktúru?
Ďakujem

Na základe § 49 zákona o DPH si môžeš a nárokovať odpočet aj v júni, nakoľko blok z RP je považovaný za faktúru v zmysle § 71 zákona o DPH :

5/ Ak cena tovaru alebo služby vrátane dane nie je viac ako 50 000 Sk, za faktúru sa považuje aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ktorý musí obsahovať údaje podľa odseku 2 s výnimkou údaja podľa odseku 2 písm. b) a s výnimkou jednotkovej ceny podľa odseku 2 písm. g).