Maxilaik
12.03.09,11:54
V novembri sme sa traja súrodenci stali vlastníkmi pozemku v Čechách (jeden súrodenec býva v Čechách) ako dedičstvo po mame a pokračovali sme v prenajímaní - pozemok má v nájme miestne družsto. Sú to pozemky vedené ako pozemky,kde daň z nehnuteľností platí družstvo, ktoré ho najíma.
Chceme družstvu pozemok predať.
Vie mi niekto poradiť, či sa na daň z predaja vzťahuje náš slovenský zákon, alebo český a či sa vzťahuje na daň z predaja oslobodenie od dane, či nie.
Nejde o vysokú predajnú sumu, spolu okolo 30000 českých korún.
kori
12.03.09,14:55
ak máte aj príjmy v SR, podáte 1 priznanie na slovensku kde priznáte všetky príjmy (aj zo zahraničia)
Maxilaik
13.03.09,07:13
oslobodenie od dane:
c) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov okrem nehnuteľnosti, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa písmena a), ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

vztahuje sa oslobodenie od dane z prijmu na ten pozemok?

mam na Slovensku prijem a každoročne mi zamestnávateľ vyrátava ročné zúčtovanie dane

od jednej osoby som dostala vyrozumenie, že sa v našom prípade pri predaji daň z príjmu neplatí, že my sme na tom pozemku nepodnikali, aj keď sme ho dali do nájmu
kori
13.03.09,07:29
a akú dobu ste ho vlastnili? viac ako 5 rokov?
Maxilaik
13.03.09,12:41
my ho vlastnime ani nie rok
ale mama, po ktorej sme dedili (predpokladam poručík) ho mal viac ako 5 rokov

je v tom texte: 5 rokov odo dňa nadobudnutia do vlastníctva poručiteľa
kori
13.03.09,12:51
potom sa na Vas daň vzťahuje nakoľko uvedené písmeno c) sa odvoláva na písmeno a) a to sa týka iba bytu alebo bytového domu a súviciacich pozemkov. Na pozemok ako ho uvádzate vy sa vzťahuje písmeno b) ktoré neobsahuje oslobodenie v prípade predaja zdedenej nehnuteľnosti, ak ju poručiteľ vlastnil viac ako 5r.
Maxilaik
16.03.09,08:53
c sa neodvoláva na písmeno a
ale c vylučuje prípady, kedy platí písmeno a

matematickú logiklu ako tak ovládam mám na to školu
kori
16.03.09,09:05
c sa neodvoláva na písmeno a
ale c vylučuje prípady, kedy platí písmeno a

matematickú logiklu ako tak ovládam mám na to školu
máte pravdu. piatok 13-teho my to nemyslelo.ospravedlňujem sa.