Jarka
01.07.05,09:05
Obchodná spoločnosť uzatvorila so zamestnancom dohodu o zvyšovaní kvalifikácie podľa §155 zákonníka práce. Zamestnanec ide na pol roka do zahraničia študovať angličtinu, firma mu bude vyplacať mzdu a ostatné náklady s týmto pobytom si bude zamestnanec hradiť sám. Neviem či je to v súlade s týmto paragrafom?
Chápem to akoby uvedený zamestnanec bol v práci aj keď je v zahraničí. Zamestnávateľ mu vyplatí mzdu, je to daňovo uznaný náklad? Keď ho tam firma vyslala myslím, povedala by som, že áno.
Ak ste sa niekto stretli s tým, že zamestnávateľ poslal zamestnanca na kurz angličtiny v zahraničí a viete mi poradiť, vďaka za každú radu.