Terka 1000
01.07.05,09:26
UPOZORNENIE PRED ZADANÍM TÉMY:
č.1 Skúšali ste odpoveď najprv vyhľadať pomocou vyhľadávania?
č.2 Zadávate Vašu otázku (novú tému) v správnej Porade? Napríklad: Ak sa týka téma dani z príjmu, zadávate otázku do Porady s názvom Daň z príjmu? Ak nie, prosím choďte najprv na hlavnú stránku, vyberte si náležitú Poradu a tam zadajte otázku! Ak ste si istý, že ste vybrali správnu Poradu pre Vašu otázku, PROSÍM ZMAŽTE TOTO UPOZORNENIE a môžete napísať otázku - NOVÚ TÉMU.
Terka 1000
01.07.05,09:37
Prosím o radu pre začínajúcu účtovníčku. Mám viac účtovných prípadov, ktoré sa Vám skúseným budú zdať asi ľahké na zaúčtovanie, ale ja sa chcem ubezpečiť či postupujem správne. Ďakujem vopred všetkým ochotným.

1. Živelnou pohromou vznikla škoda spoločnosti na materiále 10 000,-Sk

2. Z nájomnej zmluvy vyplýva, že za výkon poľovného práva lesa, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti má spoločnosť za obdobie 1.10.2005 až 30.9.2006 obdržať 12 000,- /neuplatňuje sa DPH/

3. Spoločnosť kúpila úžitkový automobil faktúra bez DPH 600 000,-
DPH 114 000,-
s DPH 714 000,-