Mirkaska
01.07.05,10:09
Prosím o radu v nasledovnej otázke:

Má povinnosť organizácia zrážať preddavkovo daň zo závislej činnosti z mesačnej odmeny člena štatutárneho orgánu v zmysle zmluvy o výkone funkcie člena ŠO? Okrem toho je s osobou uzatvorená pracovná zmluva.

pozerala som zákon o DzP: tieto odmeny sú príjmami zo závislej činnosti ale v príslušných paragrafoch pojednávajúcich o povinnostiach platiteľa mzdy sa hovorí iba o zdaniteľnej mzde ako úhrne zdaniteľných príjmov zo ZČ vyplatených zamestnancovi. Tak teda neviem..........

Ďakujem.
Denda
01.07.05,10:14
Prosím o radu v nasledovnej otázke:

Má povinnosť organizácia zrážať preddavkovo daň zo závislej činnosti z mesačnej odmeny člena štatutárneho orgánu v zmysle zmluvy o výkone funkcie člena ŠO? Okrem toho je s osobou uzatvorená pracovná zmluva.

pozerala som zákon o DzP: tieto odmeny sú príjmami zo závislej činnosti ale v príslušných paragrafoch pojednávajúcich o povinnostiach platiteľa mzdy sa hovorí iba o zdaniteľnej mzde ako úhrne zdaniteľných príjmov zo ZČ vyplatených zamestnancovi. Tak teda neviem..........

Ďakujem.V tomto prípade sa považujú podľa zákona o dani z príjmov za zamestnancov aj keby nemali uzatvorený pracovný pomer. Jeho príjmy v mesiaci zdaňuješ dokopy aj z príjmom na základe pracovnej zmluvy.