stanca
01.07.05,12:46
Nemám s týmto skúsenosti. Dostali sme zálohovú faktúru z Čiech, ako je to s kurzovými rozdielmi?Fa prišla do firmy 06.06. mám si nájsť kurz CZK v NBS 06.06.a zaúčtovať fa prepočítanú na SK týmto kurzom? Potom me ju uhrádzali 15.06. cez komerčnú banku, vzniknutý kurzový rozdiel zaúčtujem ako kurz. stratu alebo zisk. Je to správne?
bea
01.07.05,14:24
Pri zálohách sa neúčtuje kurzový rozdiel. Zálohová faktúra je totiž len evidovaná a nie účtovaná. Zaúčtuje sa až uhradená suma kurzom 15.6. na 314.
Paula
01.07.05,15:03
Takže v momente úhrady ma kurz nezaujíma, zaúčtujem sumu na 314/221. Pri obdržaní "ostrej" faktúry prepočítam podľa kurzu NBS a rozdiel oproti 314-ke bude kurzový zisk alebo strata. Tak? A zálohovú faktúru evidujete len v nejakej papierovej knihe faktúr?:)
P.S. nevieme, či zadávateľ otázky účtuje JÚ alebo PÚ.
bea
02.07.05,13:48
Takže v momente úhrady ma kurz nezaujíma, zaúčtujem sumu na 314/221. Pri obdržaní "ostrej" faktúry prepočítam podľa kurzu NBS a rozdiel oproti 314-ke bude kurzový zisk alebo strata. Tak? A zálohovú faktúru evidujete len v nejakej papierovej knihe faktúr?:)
P.S. nevieme, či zadávateľ otázky účtuje JÚ alebo PÚ. Ja účtujem tak, že zaúčtujem ostrú fa a uhradenú zálohu zaúčtujem 321/314 tak, ako bola uhradená. Teda 314 bude vyrovnaná. Kurzový rozdiel účtujem až pri uhradení celej faktúry. Pravda, ak by bol koniec roka a faktúra by ešte nebola uhradená, tak počítam kurzový rozdiel k 31.12.
Zálohové faktúry evidujem v SW, inak by som ich nemohla vypárovať. Hovorím o PÚ.
mudroš
23.07.05,17:37
Takže v momente úhrady ma kurz nezaujíma, zaúčtujem sumu na 314/221. Pri obdržaní "ostrej" faktúry prepočítam podľa kurzu NBS a rozdiel oproti 314-ke bude kurzový zisk alebo strata. Tak? A zálohovú faktúru evidujete len v nejakej papierovej knihe faktúr?:)
P.S. nevieme, či zadávateľ otázky účtuje JÚ alebo PÚ.
Nie. Pri úhrade zálohy mi vzniká pohľadávka (314) v cudzej mene. Prepočítam ju kurzom NBS. Ak som ale hradil z účtu v Sk, tak to pravdepodobne bude iná suma a vznikne KR.
Pri započítaní zálohy na úhradu ridnej faktúry pravdepodobne tiež bude KR, lebo záväzok vyplývajúci z riadnej vaktúry bude prepočítaný kurzom NBS v deň vzniku záväzku.
Príklad:
záloha
100 EUR x 39 NBS = 3900 Sk 314/221
z banky odišlo kuzom 39,50 t.j. 3950 Sk
KR 50 Sk 563/221

Dodávateľská faktúra
100 EUR x 40 NBS = 4000 Sk 518/321
započítanie záluhy
100 EUR x 39 = 3900 321/314
KR 100 Sk 321/663
Paula
23.07.05,17:46
Ďakujem poradcovia :) za objasnenie. Ja som myslela, že aj zálohová faktúra sa má zaúčtovať na 314/321.
zuzana
05.10.05,10:39
Nie. Pri úhrade zálohy mi vzniká pohľadávka (314) v cudzej mene. Prepočítam ju kurzom NBS. Ak som ale hradil z účtu v Sk, tak to pravdepodobne bude iná suma a vznikne KR.
Pri započítaní zálohy na úhradu ridnej faktúry pravdepodobne tiež bude KR, lebo záväzok vyplývajúci z riadnej vaktúry bude prepočítaný kurzom NBS v deň vzniku záväzku.
Príklad:
záloha
100 EUR x 39 NBS = 3900 Sk 314/221
z banky odišlo kuzom 39,50 t.j. 3950 Sk
KR 50 Sk 563/221

Dodávateľská faktúra
100 EUR x 40 NBS = 4000 Sk 518/321
započítanie záluhy
100 EUR x 39 = 3900 321/314
KR 100 Sk 321/663Je to takto správne?Treba aj úhradu zálohy prepočítať kurzom NBS????
zuzana
06.10.05,07:23
Nikto nevie poradiť???
zuzana
10.10.05,07:21
Nie. Pri úhrade zálohy mi vzniká pohľadávka (314) v cudzej mene. Prepočítam ju kurzom NBS. Ak som ale hradil z účtu v Sk, tak to pravdepodobne bude iná suma a vznikne KR.
Pri započítaní zálohy na úhradu ridnej faktúry pravdepodobne tiež bude KR, lebo záväzok vyplývajúci z riadnej vaktúry bude prepočítaný kurzom NBS v deň vzniku záväzku.
Príklad:
záloha
100 EUR x 39 NBS = 3900 Sk 314/221
z banky odišlo kuzom 39,50 t.j. 3950 Sk
KR 50 Sk 563/221

Dodávateľská faktúra
100 EUR x 40 NBS = 4000 Sk 518/321
započítanie záluhy
100 EUR x 39 = 3900 321/314
KR 100 Sk 321/663


Prosím Vás poraďte či to má byť na 314 aj na 321-kurzový rozdiel.Podľa mňa by to malo byť iba na 321?Nie?
evina
10.10.05,07:32
Prosím Vás poraďte či to má byť na 314 aj na 321-kurzový rozdiel.Podľa mňa by to malo byť iba na 321?Nie?
Podľa mňa by kurzový rozdiel mal byť iba na účte 321.
liba2
10.10.05,08:15
Nie. Pri úhrade zálohy mi vzniká pohľadávka (314) v cudzej mene. Prepočítam ju kurzom NBS. Ak som ale hradil z účtu v Sk, tak to pravdepodobne bude iná suma a vznikne KR.
Pri započítaní zálohy na úhradu ridnej faktúry pravdepodobne tiež bude KR, lebo záväzok vyplývajúci z riadnej vaktúry bude prepočítaný kurzom NBS v deň vzniku záväzku.
Príklad:
záloha
100 EUR x 39 NBS = 3900 Sk 314/221
z banky odišlo kuzom 39,50 t.j. 3950 Sk
KR 50 Sk 563/221

Dodávateľská faktúra
100 EUR x 40 NBS = 4000 Sk 518/321
započítanie záluhy
100 EUR x 39 = 3900 321/314
KR 100 Sk 321/663Ako sa dostal môj súhlas do príspevku č.5 - neviem.
Pri zálohách sa o vzniku pohľadávky neúčtuje. Pohľadávka vzniká až jej úhradou, teda valuta bude prepočítaná kurzom NBS dňom úhrady - ak bude úhrada z devízového účtu a kurzom banky, ak bude úhrada z SKK-účtu. Kurzový rozdiel vznikne až spárovaním riadnej fa so zaplateným preddavkom. Teda bude zaúčtovaný na 321.
Okrem toho: o kurzových rozdieloch sa neúčtuje z bankového výpisu.
-----
Dodatočne doplnený modrý text; ďak. za upozornenie.
soske
18.10.05,08:03
Prosím Vás o radu.

Jeden poradca mi povedal, že k 31.12. musím oceniť kurzom NBS a následne zahrnúť do účtovníctva kurz. zisk alebo stratu aj z uhradenej platby preddavku dodávateľovi, ktorý mi ešte nerealizoval službu, ako aj z prijatej platby preddavku od odberateľa za ešte neposkytnutú moju službu (keďže som neoznámil správcovi dane nezahrňovanie kurz. rozdielov).
Vo finančnom spravodajovi 5/2005 je však písané, že "...daňovník zahrňuje do základu dane kurzové rozdiely z nerealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov..."

Mnou uhradený preddavok dodávateľovi sa síce stáva po úhrade mojou pohľadávkou, avšak nikdy ju nebudem inkasovať, ale prijmem za neho službu.
Tak isto aj mnou prijatý preddavok od odberateľa sa stáva mojim záväzkom, ale nebudem ho platiť, ale poskytnem za neho službu.

Môžete mi niekto prisím poradiť, ako pristupovať k tomuto problému??
Ďakujem a prajem pekný deň
Lila
18.10.05,09:11
K 31.12.2004 sme oceňovali kurzom NBS pôžičku od FO /aú 249/ , ktorá bola na CM.
Takisto sme oceňovali aj aú 261 -peniaze na ceste v CM / išlo o nočnú úložku v banke na devíz.účte/ .
Čo sa týka týchto záloh /logicky patria na sú 32x, 31x / , ja by som sa tiež priklonila k tomu, že ich treba oceniť. Ide o cudziu menu a tú by som určite k 31.12.2004 ocenila. Vzniknutý kurz. zisk či strata by bola pre mňa časovým rozložením tohto KZ alebo KS .
V r. 2005 by som túto precenenú zálohu zúčtovala s DF. Skúste sa ešte pozrieť na stránku www.drsr.sk (http://www.drsr.sk) včera vyšlo usmernenie o DPH , tam sa riešia aj
kurzové rozdiely záloh a DF. Len zbežne som si to prezrela a videla som ,že tam riešia aj rok 2004 .
soske
18.10.05,13:33
Ďakujem za reakciu. Pridá ešte niekto názor?

Pekný deň
Jozef I
18.10.05,14:06
Nie. Pri úhrade zálohy mi vzniká pohľadávka (314) v cudzej mene. Prepočítam ju kurzom NBS. Ak som ale hradil z účtu v Sk, tak to pravdepodobne bude iná suma a vznikne KR.
Pri započítaní zálohy na úhradu ridnej faktúry pravdepodobne tiež bude KR, lebo záväzok vyplývajúci z riadnej vaktúry bude prepočítaný kurzom NBS v deň vzniku záväzku.
Príklad:
záloha
100 EUR x 39 NBS = 3900 Sk 314/221
z banky odišlo kuzom 39,50 t.j. 3950 Sk
KR 50 Sk 563/221

Dodávateľská faktúra
100 EUR x 40 NBS = 4000 Sk 518/321
započítanie záluhy
100 EUR x 39 = 3900 321/314
KR 100 Sk 321/663

Tak s týmto teda v žiadnom prípade nesúhlasím!
Platba zálohy z bankového účtu vedeného v Skk sa zaúčtuje 314/221 kurzom banky a nie NBS ! V prípade, že sa uhrádza z devízového účtu, použije sa kurz NBS.
Žiaden kurzový rozdiel nevzniká ! Vznikne až po zaúčtovaní Dod. FA a jej následnom párovaní zo zálohovou platbou. Kurzový rozdiel vznikne na účte 321.
balala
27.10.05,11:07
takže, som dosť prekvapená po prečítaní niektorých príspevkov, akí ľudia vedú účtovníctvo. nikto nie je dokonalý, ale myslím, že takéto veci sú základom.

ako môže niekto napísať, že mu vzniká pohľadávka pri zálohovej faktúre? ako chce zálohovú faktúru zaúčtovať? zálohová faktúra sa platí a preto sa zúčtuje jedine 314/221 alebo 314/211. banka, v ktorej máte otvorený účet vám to z účtu stiahne svojím kurzom, ktorým sa záloha prepočíta. žiadny kurzový rozdiel nevzniká. jedine, keď dojde vyúčtovacia faktúra sa odpočíta záloha D314 a ak ostane nejaký neuhradený záväzok na 321, až potom môže vzniknúť kurzový rozdiel, keď budeme uhrádzať ten záväzok.

ale je zaujímavé, že niektorí si tvrdia svoje, aj keď je to nesprávne, čo môže zmiasť človeka, ktorý sa chce poradiť a príde si sem prečítať príspevky. jeden hovorí to, druhý to a najlepšie na tom je, že ten, kto nemá pravdu, najviac za to svojej bojuje.

možno je tento môj príspevok dosť ostrý, ale práve aj my máme takýto účtovný prípad a po prečítaní príspevkov z porady som normálne na infarkt.

a ešte na záver: logika účtovania: najprv sa zamyslite nad tým, čo sa stalo: platím zálohu: z toho vyplýva logika, že mi ubudnú nejaké peňažné prostriedky a zvýši sa mi záloha, ktorá je pohľadávkou. a potom skúste účtovať.

chcem sa opýtať tých, ktorí chceli zaúčtovať najprv zálohovú faktúru a potom úhradu: oproti čomu chcete zaúčtovať zálohu? 314/321? alebo ako? lebo už som videla aj takýto prípad.

dúfam, že som nikoho neurazila, nechcela som, tiež nie som dokonala, veľa vecí neviem, ale táto téma nás riadne aj s kolegyňou naštvala.
liba2
27.10.05,13:00
To balala
Svoj príspevok som upravila; ďak. za upozornenie.
balala
27.10.05,14:59
no vidím nejaky ohlas :p .

my práve riešime s kolegyňou takéto prípady záloh, momentálne to tu máme trošku zložitejšie, takže asi zavolám na daňový úrad. naozaj ma niektoré príspevky (mýslím, že mudroš to tak písal) naštvali, lebo kolegyňa to tu čítala a normálne sa z toho zmagorila. táto porada je perfektná vec, ale veru často, keď niečo hľadám si toho popozerám veľa a potom z toho len zblbnem.

zdravím všetkých poraďákov - každý niečo vieme a sme tu, aby sme si poradili
:) :D
soske
11.11.05,08:45
Stále sa z toho nevieme vysomáriť


Prijmem koncom roka preddavok 100 Euro (kurz 40=4000 sk) na službu, ktorú poskytnem v novom roku.

Zaúčtujem: 221/324......4000-Sk......100Euro
odvod DPH 324/343.......638-Sk

Čo mám s účtom324 urobiť k 31.12 k účtovnej uzávierke???
(oceňuje sa?, Kurz. rozdiely ovplyvňujú základ dane?)Môžete mi niekto prisím poradiť, študujem rôzne témy aj FS a nikde nie je jednoznačné riešenie či uhradené preddavky sú súčasťou ocenenia a keď sú ako sa správajú k základu dane.
Koniec roka sa blíži a ja Vás prosím o pomoóóóc:)
renča1
11.11.05,08:52
poskyt.a prijate preddavky sa ku koncu roka neoceňujú. Nerobia sa kurzové rozdiely, pretože ide len o preddavok, ktorý nemusí byť v budúcnosti ani splnený. Poskyt.preddavok je len tvoj závazok, dovtedy pokiaľ nebude splnená dodávka.
soske
13.11.05,21:31
Ďakujem za reakciu.

Pekný deň:)
jenny7
19.12.06,10:42
ahojte, neviem si dať rady, čo s kurz.rozdielmi pri zál.faktúrach.
Mám takýto prípad: jedná sa o došlú zálohovku, vedieme PÚ, máme SKK účet.
Zaplatili sme DZF v hodnote 1850USD, banka nám to prerátala svojím kurzom a skutočne nám odišlo 55 022Sk. Dodávateľovi to prišlo v tých USD. Tu som platbu neprerátavala kurzom NBS, iba som zaúčtovala danú sumu ako 314/221.
Ostrá faktúra nám prišla v hodnote 1850USD, po prerátaní kurzom NBS som ju zaúčtovala ako 501/321 hodnota: 52 924,-Sk.
Vo faktúre som urobila vyúčtovanie zálohy 321/314 v hodnote úhrady55 022, tým pádom sa mi 314 vynulovala a kurzový rozdiel mi vznikol 563/321 2098,-Sk. Je to takto správne alebo by som to mala urobiť druhým spôsob?: a to tak že vyúčtovanie zálohy bude
ako 321/314 52 924,-Sk, teraz sa mi vynulovala 321 a 314 vyrovnám ako 563/314 2098,-Sk?? ktorý spôsob je správny, skôr si myslím, že je to ten prvý, ale už som z toho nejak mimo, tak sa radšej opýtam skúsenejších.
Ako vyrovnať kurz. rozdiel pri zálohovkach ako 563/321 alebo 563/314??Prosím, poradí mi niekto? Ďakujem.
liba2
19.12.06,12:04
ahojte, neviem si dať rady, čo s kurz.rozdielmi pri zál.faktúrach.
Mám takýto prípad: jedná sa o došlú zálohovku, vedieme PÚ, máme SKK účet.
Zaplatili sme DZF v hodnote 1850USD, banka nám to prerátala svojím kurzom a skutočne nám odišlo 55 022Sk. Dodávateľovi to prišlo v tých USD. Tu som platbu neprerátavala kurzom NBS, iba som zaúčtovala danú sumu ako 314/221. DOBRE
Ostrá faktúra nám prišla v hodnote 1850USD, po prerátaní kurzom NBS som ju zaúčtovala ako 501/321 hodnota: 52 924,-Sk. DOBRE
Vo faktúre som urobila vyúčtovanie zálohy 321/314 v hodnote úhrady55 022, DOBRE
tým pádom sa mi 314 vynulovala a kurzový rozdiel mi vznikol 563/321 2098,-Sk. Je to takto správne ? SPRÁVNE
alebo by som to mala urobiť druhým spôsob?: a to tak že vyúčtovanie zálohy bude
ako 321/314 52 924,-Sk, teraz sa mi vynulovala 321 a 314 vyrovnám ako 563/314 2098,-Sk?? ktorý spôsob je správny, skôr si myslím, že je to ten prvý, ale už som z toho nejak mimo, tak sa radšej opýtam skúsenejších.
Ako vyrovnať kurz. rozdiel pri zálohovkach ako 563/321 alebo 563/314??Prosím, poradí mi niekto? Ďakujem.
Odpoveď je modrá
jenny7
19.12.06,12:36
Ďakujem. Vieš, pozerala som toto účtovanie v poradcovi 13/2005 a tam bol spomenutý v príkladoch práveže ten druhý spôsob, kedy sa v zúčtovaní preddavku 321 vynulovala hodnotou faktúry a kurz.rozdiel sa vyčíslil ako 563/314.
Touto tvojou odpovedou mám vlastne na 321 55022,-Sk MD aj Dal čiže vynulované a 314 to isté 55022,-Sk MD aj Dal.
Druhá nesprávna varianta by bola 321 hodnota 52 924,-Sk MD aj Dal
a 314 55 022,-Sk. Čiže musím brať do úvahy hodnotu, ktorá bola skutočne odvedená a tej sa držať. Musí to byť zaúčtované aj na tej 321 aj 314, žiadne rozdielne hodnoty, ako v prípade druhej varianty!
Napísala som to preto ešte takto, aby som sa presvedčila, či som ťa správne pochopila, pre istotu. Takže díky.
liba2
19.12.06,12:53
Ďakujem. Vieš, pozerala som toto účtovanie v poradcovi 13/2005 a tam bol spomenutý v príkladoch práveže ten druhý spôsob, kedy sa v zúčtovaní preddavku 321 vynulovala hodnotou faktúry a kurz.rozdiel sa vyčíslil ako 563/314.
Touto tvojou odpovedou mám vlastne na 321 55022,-Sk MD aj Dal čiže vynulované a 314 to isté 55022,-Sk MD aj Dal.
Druhá nesprávna varianta by bola 321 hodnota 52 924,-Sk MD aj Dal
a 314 55 022,-Sk. Čiže musím brať do úvahy hodnotu, ktorá bola skutočne odvedená a tej sa držať. Musí to byť zaúčtované aj na tej 321 aj 314, žiadne rozdielne hodnoty, ako v prípade druhej varianty!
Napísala som to preto ešte takto, aby som sa presvedčila, či som ťa správne pochopila, pre istotu. Takže díky.
Príliš o tom filozofuješ :D .
1. Kurzový rozdiel vzniká pri účte 321 - toho sa drž.
2. Ten obchodný prípad vás stál 55.022 Sk a nie 52.924 Sk.
Paula
19.12.06,13:14
Ďakujem. Vieš, pozerala som toto účtovanie v poradcovi 13/2005 a tam bol spomenutý v príkladoch práveže ten druhý spôsob, kedy sa v zúčtovaní preddavku 321 vynulovala hodnotou faktúry a kurz.rozdiel sa vyčíslil ako 563/314.

V tom príklade bol preddavok pravdepodobne vyšší ako hodnota faktúry.......(neviem to v danom čísle nájsť).
jenny7
19.12.06,13:19
bolo to v poradcovi od EPI a preddavok bol vyšší ako prepočet došlej faktúry.
tu sa tá faktúra nulovala v zúčtovaní preddavku a kurz.rozdiel bol vyčíslený ako 563/314 a tu vlastne vyšli aj iné hodnoty účtov 314 a 321.
ešte doplním: preddavok tu bol 9800,- 314/221
prijatá faktúra : 9550,- 501/321
zúčtovanie preddavku: 9550,- 321/314
kurzova strata: 250,- 563/314

zhrnutie:
účet 321 - 9550,- Sk
účet 314 - 9800,- Sk
liba2
19.12.06,16:44
Vrátim sa k tomu ešte raz; tvoja otázka:

.........Ako vyrovnať kurz. rozdiel pri zálohovkach ako 563/321 alebo 563/314?? Prosím, poradí mi niekto? Ďakujem.
1. krok: zaeviduješ zálohovú faktúru 1850 USD (neúčtuje sa, preto hodnota Sk je len informatívna),
2. krok: fa ste uhradili; banka vám valuty predala za 55.022 Sk; toto je váš skutočný výdavok, toto vám ubudlo na účte = 314 / 221;
3. krok: ostrú DF si zaevidovala, použila kurz NBS a vyšla suma 52.924 Sk = 5xx / 321;
4. krok: ostrú DF spáruješ (asi cez ID) s uhradenou zálohou, t.j. s hodnotou 55.022 Sk = 321 / 314;
teraz vidíš, že na 314 ti nemôže vzniknúť kurzový rozdiel, tam je rovnaká suma na obidvoch stranách = suma uhradenej zálohy;
kurzový rozdiel 2.098 Sk vzniká pri záväzku na účte 321. Keďže hodnota poskytnutej zálohy je vyššia ako suma DF, vznikla vám kurzová strata = zaplatili ste viac ako je suma faktúry = 563 / 321; teraz vidíš, že aj v nákladoch máš 55.022 Sk (52.924 + 2.098), teda toľko koľko ste zaplatili banke.
liba2
19.12.06,16:49
bolo to v poradcovi od EPI a preddavok bol vyšší ako prepočet došlej faktúry.
tu sa tá faktúra nulovala v zúčtovaní preddavku a kurz.rozdiel bol vyčíslený ako 563/314 a tu vlastne vyšli aj iné hodnoty účtov 314 a 321.
ešte doplním: preddavok tu bol 9800,- 314/221
prijatá faktúra : 9550,- 501/321
zúčtovanie preddavku: 9550,- 321/314
kurzova strata: 250,- 563/314
zhrnutie:
účet 321 - 9550,- Sk
účet 314 - 9800,- Sk
Môj názor na tento príklad je takýto:
Ak bol preddavok 9800 Sk, prečo zvýraznené "zúčtovanie preddavku" nie je uvedená suma predddavku? ale suma fa? Podľa mňa to nemá logiku.
Jelena
22.01.08,15:33
Pekný podvečer ..
1.zaplatená záloha zahranič. dod. v EURACH 314/211
2.vyúčt.fa. 5xx/321
3.zúčt.zálohy 321/314, ale zálohovo nebola uhradená celá fa len časť ...
4.dopl.fa VPD

otázka: počítam kurz.rozdiel už pri spárovaní zálohy s faktúrou, alebo až po jej celkovom zaplatení.

Ďakujem krásne
Jelena
22.01.08,15:51
posúvam
Jelena
22.01.08,16:56
pardon, up :)
Jelena
22.01.08,20:01
... hm, tak niekto poraďte, či počítam kurz.rozdiel už pri spárovaní zálohy s riadnou fa, prosím.... vďaka
liba2
22.01.08,20:44
Mne všetko počíta program, takže s "ručným" účtovaním nemám skúsenosti a myslím, že takých nás je väčšina, preto nikto nereaguje.
Program počíta kurz. rozdiel pri každej operácii. Ak si nakreslíš šibeničky a zaúčtuješ obidvomi spôsobmi, tak ti zakaždým vyjde rovnaký výsledok čo sa týka sumy kurzových rozdielov spolu. Vyskúšaj si to a rozhodni sa pre jednu z alternatív.
Jelena
22.01.08,22:08
presne to som robila - šibeničky a výsledok rovnaký ako píšeš... aj mne soft počíta kurz.rozdiely pri každej operácii :) len som si tu čítala o kurz.rozdieloch a zblbol ma jeden príspevok, inak ďakujem.
apsgroup
01.02.08,13:47
Prosim o radu. Prepocitava sa ucet 314 ku koncu roku kurzom???
Cenigova pise, ze od 1.1.2008 sa neprepocitava a čo teraz k 31.12.2007?
ingi
01.02.08,14:12
Prosim o radu. Prepocitava sa ucet 314 ku koncu roku kurzom???
Cenigova pise, ze od 1.1.2008 sa neprepocitava a čo teraz k 31.12.2007?

Pripájam, práve som odpovedala:

http://www.porada.sk/630988-post7.html
topper1
30.10.08,11:17
Ahojte,
prosím Vás o radu:
-na základe zálohovej faktúry nám došla platba 19200,- EUR -september
-fakturu sme vystavili na 14000,- EUR (služby za 5200,- EUR nakoniec nechceli) - október
-par dni po fakturácii sme zvyšok zálohy vrátili 5200,- EUR na bank. účet odberateľa .
1.otázka: aky kurz máme použiť pre zaúčtovanie vrátených 5200,- EUR? je to kurz kedy sme peniaze vrátili, alebo kurz kedy prišla celá záloha 19200,- EUR?

2. otázka: ako v takomto prípade postupujete pri fakturácii:
1. možnosť: faktúra na 14000,- EUR, odpočítana záloha 19200,- EUR, k úhrade -(mínus) 5200,- EUR a vrátenie účtujem na účet 311 (tu vznika kurzový rozdiel na 311)
2. možnost: faktúra na 14000,- EUR, odpočítana záloha 14000,- EUR, k úhrade 0 a vrátenie potom vysporiadavam cez účet 324. (tu nemusí vznikať kurzový rozdiel na 324 ak sa použije kurz prijatia celej zálohy, ale to neviem či sa má..viď 1. otázka). Ktorá možnosť je správna?

Ďakujem
topper1
03.11.08,10:21
posúvam: prosím o váše skúsenosti. Ďakujem
michelle84
03.02.09,08:09
Ako postupovať v nasledovnom probléme? Poskytnutá záloha v minulých rokoch v CZK. K 31. 12. 2008 sme neprekurzovávali. Ako postupovať 1.1.2009 pri prechode na euro?
buki
16.03.09,11:51
posuvam, aj mna by zaujimalo co s tym ?? nikto nevie poradit?
Lianka
20.03.09,13:38
Chcela by som Vas poprosit o skontrolovanie - mala som taky zamotany pripad a v PU nie som celkom zbehla:

V 10/2007 zaplatil spolocnik sro ceskemu dodavatelovi zalohu na pristroje nasledovne:
23.10.2007 zaplatil zalohu 19 955 EUR x 33,696 NBS = 672 403,68 SKK
29.10.2007 zaplatil zalohu 191 633,10 CZK x 1,234 NBS = 236 475,25 SKK
Uhrn tychto zaloh podla zalohovej fa. z 29.10.2007 je 726 279 CZK.

Firma vsak vznikla 21.12.2007 (neplatitel DPH).
Zalohu som zauctovala 21.12.2007 908 879 Skk na 314/365. Je to spravne? Alebo mam zalohu prepocitat kurzami 21.12. a zauctovat kurzovy rozdiel? Mam zalohu evidovat aj v cudzej mene? (Nahodila som ju len v SKK prepocitane kurzami z 10/07).

Zalohu fakturu z 10/07 som neuctovala.

Postupovala som spravne?
Lianka
20.03.09,15:02
posuvam
Lianka
20.03.09,18:19
.
Lianka
21.03.09,09:46
Zial, musim opat posunut, lebo sa neviem pohnut z miesta... ono to bude mat este pokracovanie...
m.hladka
21.03.09,10:24
Správne by malo byť 314/221, účet už bol, alebo ako platila s.r.o., keď firma vznikla až v decembri ?
Lianka
21.03.09,10:27
Dakujem m.hladka, ze ste sa toho ujali. Ucet este nebol. Cast platila v hotovosti a cast zo sukromneho uctu. Preto som to dala ako 365, lebo to zaplatila z vlastnych/sukromnych penazi - este pred vznikom firmy.
m.hladka
21.03.09,12:55
Ale potom na akú firmu bola vystavena zálohová faktúra?
Malo by byť: 211/365 (pôžička firme)
314/211 (záloha)
Lianka
21.03.09,14:06
Na firmu, ktore bola len zalozena (podpisana zakladatelska zmluva) - udaje na fakture su na fimu, len bez ICA, DIC (logicky este nebolo). Ja viem, ze je to mimo zakon, ale za mnou prisli, az ked to uz mali zrealizovane. Krutila som hlavou nad tym, co sa neporadili dopredu.

m. hladka, zaujima ma, aky kurz cudzej meny pouzit. (Zaloha zaplatena v EUR a CZK). Den skutocnej platby (10/08) alebo den zalozenia firmy, odkedy zacinam uctovat firmu - 21.12.2007?

Dobre rozumiem, ze k 31.12. sa kurzove rozdiely zo zaplatenej zalohy nevycisluju (zaloha sa neprepocitava)?
m.hladka
21.03.09,15:15
Ja by som dala kurz od založenia firmy, pretože aj iné nákladové doklady (kolky a pod.), ktoré boli pred založením sa dávajú do nákladov s dátumom založenia firmy. Takže logicky mi vychádza dátum založenia firmy.
Lianka
23.03.09,08:27
Dakujem velmi pekne, tato informacia mi velmi pomohla.

Este sa spytam: 31.12. prisla vyuctovacia faktura. Cela suma vyuctovacej faktury bola zaplatena na zaklade tej zalohy. Fakturu zauctujem kurzom 31.12. Aj platbu/zapocitanu zalohu prepocitam kurzom 31.12. a vycislim kurzovy rozdiel?
Lianka
23.03.09,17:04
Dakujem, liba a m. hladka.
Vianocka
22.02.10,12:16
Ja prepočítavam iba záväzok z faktúry kurzom zo dňa vystavenia faktúry. Zálohu zúčtujem vo tej výške, ako bola pôvodne uhradená, tým pádom na zálohe nevykážem kurzový rozdiel. Tento vykážem voči záväzku 321.
deni10
02.08.11,16:45
Dobrý deň,
prišla mi zálohová FA z ČR a neviem si s ňou rady..... môžte mi prosím poradiť?

1. zaplatila som PFA (17.6.2011, deň vystavenia ten istý)
- Tovar je vyčíslený v CZK, celková suma je v CZK (10714,00 Kč) , ale aj v Eur (441,18 Eur). Samozrejme bez vyčíslenia DPH. Zaplatila som teda z EUR účtu na EUR účet, tu na SR.

Účtovanie: 314/221

2. prišla ostrá FA + tovar (11.7.2011)
- Tovar vyčíslený v CZK, celková suma v CZK aj v Eur (tie isté sumy ako v PFA)
Účtovanie: 501/321
343/343
321/314

Mám to správne?
A čo kurzové rozdiely .... musím prepočítavať alebo nie, ak na FA je uvedená suma už v EUR?
Ďakujem