Jana47
01.07.05,13:44
Dobry den, potrebujem poradit ako je to so zmluvou o dielo. Je mozne ju uzatvorit s clovekom, ktory nema zivnost? Ake odvody musi platit objednavatel a ake zhotovitel? Za cenne rady dakujem.
Muška
01.07.05,14:13
Nemusí mať živnosť.
Objednávateľ neplatí odvody
Zhotoviteľ - si musí byť vedomý, že by to mala byť jednorázová činnosť, príjem zdaní v daňovom priznaní ako ostatný príjem. Ak by sa takáto činnosť opakovala mal by to riešiť otvorením si živnosti.
evae
01.07.05,14:22
mozem uzavriet zmluvu o dielo s nezamestnanym clovekom? je tam tiez to obmedzenie ako pre dohodu, ze max. 64hod a 3200,- sk na mesiac?
Jozef Mihál
01.07.05,14:28
Je tam takisto toto obmedzenie, citujem zákon 5/2004 v aktuálnom znení:

§ 6
Uchádzač o zamestnanie

(1) Zamestnanie na účely tohto zákona je vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancov podľa § 4, prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 5 a vykonávanie slobodného povolania podľa osobitných predpisov.

(2) Uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu (ďalej len "evidencia uchádzačov o zamestnanie") a ktorý

a) nie je zamestnanec podľa § 4, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
c) nevykonáva zárobkovú činnosť v cudzine,
d) vykonáva zárobkovú činnosť v rozsahu najviac 64 hodín mesačne a ktorého mzda alebo odmena za výkon tejto činnosti nepresahuje 3 200 Sk mesačne, pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu 5) alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov; 13a) skutočnosti o počte odpracovaných hodín a o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie na požiadanie úradu.

Odkaz pod čiarou 13a) je na Občiansky a Obchodný zákonník. Teda činnosť na zmluvu o dielo sa považuje za zárobkovú činnosť podľa § 6 ods.2 písm.d).
bef
05.09.05,22:55
Nemusí mať živnosť.
Objednávateľ neplatí odvody
Zhotoviteľ - si musí byť vedomý, že by to mala byť jednorázová činnosť, príjem zdaní v daňovom priznaní ako ostatný príjem. Ak by sa takáto činnosť opakovala mal by to riešiť otvorením si živnosti. Za týchto podmienok môže uzatvoriť zmluvu o dielo aj študent VŠ ? Jedná sa o jednorázovú činnosť (výrobu modelu pre architekta).
A ak je táto činnosť označená ako umelecká činnosť je to posudzované inak?
Ďakujem