branka
02.07.05,18:09
Dobrý deň,
chcela by som poprosiť o radu k uplatňovaniu daňových výdavkov / § 19 zákona o dani z príjmov / pri príjmoch umelca, ktorý nie je živnostníkom a nemá pridelené IČO. Môže si uplatňovať výdavky podľa § 19 tak ako iný živnostíci? Myslím si, neviem či je to správne, že áno, lebo je podľa zákona o účtovníctve aj on účtovnou jednotkou a myslím, že by sa mal tiež do 30 dní registrovať aj na DU ako poberateľ príjmov, ktoré podliehajú zdaneniu.???

Vopred ďakujem za odpoveď

Branka :
Jana Acsová
04.07.05,15:34
Registrovať na DÚ - áno (§31 Zákona o správe daní a poplatkov).
IČO - overiť si na štatistickom úrade, podľa môjho názoru by mal umelec požiadať o jeho pridelenie.
Každá FO, ktorá začne poberať príjmy a následne bude podávať daňové priznanie z titulu týchto príjmov (§6 ZDP) je povinná buď viesť evidenciu, alebo úplné účtovníctvo.
Evidenciu a možnosť paušálnych výdavkov upravuje § 6 ods. 10,11,12 ZDP.
Na účtovníctvo sa vzťahujú Postupy účtovania pre FO - podnikateľov.

Takže takto v kocke.
branka
04.07.05,23:22
veľmi pekne ďakujem