adriana126
03.07.05,19:09
Má niekto skúsenosti so stavbou rodinného domu vo vlastnej réžii, ktorý stavia živnostník a po dokončení ho chce predať alebo dať do prenájmu. Ako sa eviduje nákup materiálu, ak stavba trvá viac rokov, treba dom zaradiť a odpisovať alebo sa to rieši ako zákazka, ale nie je známy odberateľ. A ako je to s nákupom zariadenia a spotrebičov? Adriana
ondrejvla
03.07.05,20:15
Má niekto skúsenosti so stavbou rodinného domu vo vlastnej réžii, ktorý stavia živnostník a po dokončení ho chce predať alebo dať do prenájmu. Ako sa eviduje nákup materiálu, ak stavba trvá viac rokov, treba dom zaradiť a odpisovať alebo sa to rieši ako zákazka, ale nie je známy odberateľ. A ako je to s nákupom zariadenia a spotrebičov? Adriana
Pravdepodobne myslíš rodinný dom, ktorý bude v majetku živnostníka? Ak áno, všetok materiál na stavbu budeš evidovať ako majetok, ale zaradíš ho až po ukončení a kolaudácii stavby, všetky náklady na jeho stavbu budeš účtovať ako výdaje neovpl.základ dane, ale ako majetok, zariadenie podľa druhu odpisových skupín, ktoré sú prílohou Dane z príjmov. Po ukončení stavby a kolaudácii dáš rodinný dom zapísať v katastri ako majetok SZČO, zaúčtuješ a zaradíš ho do majetku, nie na teba ako občana. Ak chceš tento majetok postaviť pre seba a len príjmy z prenájmu budeš účtovať ako SZČO, vtedy neúčtuješ o ňom v PD, ale budeš opäť postupovať podľa ZoDP.