Mamka
04.07.05,07:48
Vie niekto poradiť, ako to je s ukončením podnikania.

FO ukončila živnosť k 30.6.2005 (odchod do dôchodku). Viem že treba vysporiadať neuhradené pohľadávky a záväzky, ale ako mám zaúčtovať:

Čo s FA ktoré prídu po 30.6. a týkajú sa ešte predchádzajúceho obdobia

Telekomunikácie: Dátum dodania 30.6.2005

Dátum vyhotovenia: 4.7.2005

S akým dátumom mám prijať FA

Euroweb - internet: Dátum vyhotovenia 4.7.2005

Dátum dodania:4.7.2005,ale je to platba za 6.mesiac
a čo s DPH?
Je potrebné ešte niečo urobiť čo sa týka DPH pri skončení podnikania?

Zabudla som ešte na niečo?
Ďakujem za odpoveď.
blondy
04.07.05,09:02
Pokiaľ viem pri ukončení podnikania vzniká povinnosť odviesť DPH z majetku, daň sa vypočíta zo zostatkovej ceny majetku a z ceny zásob k 30.6.. Bližšie pozri par.81 Zákona o DPH ohľadne zrušenia registrácie.
IFKA
11.07.05,10:23
pri ukončení činnosti zrušením živnostenského oprávnenia nemá právo ďalej podnikať ale všetky výdavky a príjmy, ktoré prídu FO po ukončení sa ďalej zaúčtujú, t.j. pohľadávky pripočíta, záväzky odpočíta a podá daňové priznanie podľa termínu za rok 2005.
Ak má majetok HIM v zostatkovej cene podľa 31.12.04 z ktorého uplatnila DPH, urobí odvod DPH k tejto zostatkovej cene prisluchajúcej a táto DPH je daňovým nákladom.
Najskôr musíš ale požiadať o zrušenie registrácie DPH z dôvodu ukončenia živnosti a DU ti stanoví posledné obdobie, t.j. ak faktúra s dátumom dodania 4.7. bude v DPH III. Q.
Zatiaľ toľko.
juko
11.07.05,18:02
...Ak má majetok HIM v zostatkovej cene podľa 31.12.04 z ktorého uplatnila DPH, urobí odvod DPH k tejto zostatkovej cene prisluchajúcej a táto DPH je daňovým nákladom.
DPH je daňovým nákladom? Hádam išlo o preklep. Alebo sa mýlim?
juko
11.07.05,18:51
Doklady k DPH sa vysporiadajú podľa toho, či patria ešte do posledného zdaňovacieho mesiaca alebo nie. Ak ich zdaniteľné plnenie je podľa vystavených faktúr mimo tohoto obdobia, na DPH už nemajú vplyv a zaúčtujú sa iba do knihy záväzkov a pohľadávok ako u neplátcu DPH. Dátum, k akému obdobiu sa vzťahujú, nie je rozhodujúci. Rozhodujúci je dátum zdaniteľného plnenia uvedeného na faktúre. Záväzky a pohľadávky sa potom vysporiadajú pri zisťovaní ZD spolu so zásobami.
juko
11.07.05,19:04
Fa s Telekomunikácií do DPH za 6/2005, fa za euroweb už do DPH nezahrnúť, lebo by išlo o plnenie v 7/2005 a vtedy už nie ste plátcom DPH. Rozhodujúci je dátum dodania služby.
IFKA
12.07.05,09:21
Neviem sama teraz čo je správne, napísala som, že odvod DPH z majetku je daňovým výdavkom. Vychádzala som z § 19 ods 3 písm. k zakona o dani z príjmov, kde citujem:
Daňovými výdavkami sú:
k/ daň z pridanej hodnoty
1. ktorú je platiteľ dane z pridanej hodnoty povinný odviesť pri zrušení registrácie
juko
12.07.05,10:35
... s výnimkou uvedenou v §17 odst.3 písm.d) druhý bod, kde sa hovorí, že do základu dane sa nezahŕňa DPH vzťahujúca sa na DHM a DNM, ktorú je platiteľ dane z pridanej hodnoty povinný odviesť pri zrušení registrácie. Pri vyradení tohoto majetku z podnikania upraví vstupnú cenu o túto daň.