alexaneta
04.07.05,07:54
Slovenský platiteľ DPH fakturuje slovenskému platiteľovi DPH služby poskytnuté colnou deklaráciou alebo colné poplatky s DPH. Je táto fakturácia správna ak sa uvedené služby vzťahujú k vývozu tovaru /t.j. do tretích štátov/?napr. pri fa za služby poskytnuté colnou deklaráciou je priložená kópia JCD tovaru do Bulharska.Nevzťahuje sa na tieto služby §47 ods.6 oslobodenie???

Za vaše príspevky ďakujem a prajem pekný deň
liba2
04.07.05,08:15
Slovenský platiteľ DPH fakturuje slovenskému platiteľovi DPH služby poskytnuté colnou deklaráciou alebo colné poplatky s DPH. Je táto fakturácia správna ak sa uvedené služby vzťahujú k vývozu tovaru /t.j. do tretích štátov/?napr. pri fa za služby poskytnuté colnou deklaráciou je priložená kópia JCD tovaru do Bulharska.Nevzťahuje sa na tieto služby §47 ods.6 oslobodenie???

Za vaše príspevky ďakujem a prajem pekný deň
Ja sa stretávam s dokladmi za služby colného deklaranta (pri dovoze tovaru) u mojich klientov, a neúčtujú svoju cenu s DPH.
rosemary
04.07.05,09:31
Máme deklaráciu, služby spojené s vývozom /JCD/ bez DPH, intrastaty s DPH
eskoes
08.02.07,09:44
Zdravím Vás, chcem sa opýtať k uvedenej téme: Ak poskytujem colné služby (deklaráciu) sú tieto od DPH oslobodené v zmysle ktorého §? A boli tieto služby oslobedené aj podľa starého zákona 289/1995 podľa nejakého §? Za prípadné odpovede vopred ďakujem, veľmi by ste mi pomohli.
abel
15.02.07,14:59
Slovenský prepravca vykonal prepravu do Švajčiarska pre iného slovenského podnikateľa. Vo Švajčiarsku ( nie je členom EÚ) platil diaľničné a colné poplatky. Tieto vzniknuté výdavky si chce prepravca vyžiadať od slovenského podnikateľa. Má ich účtovať s DPH alebo bez dane? Vopred ďakujem za odpovede.
abel
16.02.07,10:56
Slovenský prepravca vykonal prepravu do Švajčiarska pre iného slovenského podnikateľa. Vo Švajčiarsku ( nie je členom EÚ) platil diaľničné a colné poplatky. Tieto vzniknuté výdavky si chce prepravca vyžiadať od slovenského podnikateľa. Má ich účtovať s DPH alebo bez dane? Vopred ďakujem za odpovede.

Ja to posuniem aj do srandičiek, len si ma niekto všimnite http://www.gify.nou.cz/smajlici_soubory/z268.gif
Monika Kováčová
16.02.07,14:05
Ja to posuniem aj do srandičiek, len si ma niekto všimnite http://www.gify.nou.cz/smajlici_soubory/z268.gif

Dobre si urobila...
Uvedené poplatky ak boli súčasťou zmluvy o preprave fakturujeme bez DPH - služby spojené s vývozom tovaru.
Monika Kováčová
16.02.07,14:07
Zdravím Vás, chcem sa opýtať k uvedenej téme: Ak poskytujem colné služby (deklaráciu) sú tieto od DPH oslobodené v zmysle ktorého §? A boli tieto služby oslobedené aj podľa starého zákona 289/1995 podľa nejakého §? Za prípadné odpovede vopred ďakujem, veľmi by ste mi pomohli.
§ 47
Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb odstavec 6 Oslobodené od dane sú služby vrátane prepravných a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, iné ako služby oslobodené od dane podľa § 28 až 41, ktoré sú priamo spojené s vývozom tovaru a s tovarom pod colným opatrením podľa § 18 ods. 2.