vierkat
04.07.05,09:47
z faktúry na výmenu čelného skla naša firma uhrádzala len DPH. ostatné uhrádza poisťovňa. ako by sa toto malo zaúčtovať? DPH pôjde ako DPH na vstupe a bude vrátená?
evina
04.07.05,09:49
z faktúry na výmenu čelného skla naša firma uhrádzala len DPH. ostatné uhrádza poisťovňa. ako by sa toto malo zaúčtovať? DPH pôjde ako DPH na vstupe a bude vrátená?
Áno .
Jana Acsová
04.07.05,09:57
Ešte pre doplnenie, do záznamovej povinnosti je okrem DPH potrebné uvádzať okrem vyššie uvedeného aj základ dane, t.j. všetky údaje rozhodujúce pre správne určenie dane a pre jej odpočítanie vyplývajúce z § 70 ZDPH.
Nakoľko otázka sa netýka účtovania, abstrahujem vo svojej odpovedi od tejto problematiky.