xena
04.07.05,10:37
Poraďáci ako sa účtuje zaokrúhlovací rozdiel pri faktúrach resp. hotovosti /predaj alebo nákup to je jedno/. Napr. pri účtovaní DFA vznikne rozdiel -0,10 Sk alebo +0,10 Sk.
bea
04.07.05,10:40
Ja účtujem 548 plusom alebo mínusom.
ondrejvla
04.07.05,10:46
Ja účtujem 548 plusom alebo mínusom.
Aj ja účtujem cez 548, v prípade, že viem, že fa bude uhrádzaná v hotovosti, hneď pri zápise fa do knihy si dám na halierové vyrovnania ten rozdiel, potom mi už pri úhrade nevzniká.
liba2
04.07.05,10:50
Poraďáci ako sa účtuje zaokrúhlovací rozdiel pri faktúrach resp. hotovosti /predaj alebo nákup to je jedno/. Napr. pri účtovaní DFA vznikne rozdiel -0,10 Sk alebo +0,10 Sk.
Mne to robí softvér automaticky a používa účty 548 a 648. Keby som to robila "ručne", použila by som postup ako bea s tým, že ak na konci roka bude mínusový zostatok na 548, preúčtovala by som to na 648 (pre poriadok). Predpokladám však, že ten zostatok by bol minimálny.
Jana Acsová
04.07.05,11:19
Mne to robí softvér automaticky a používa účty 548 a 648. Keby som to robila "ručne", použila by som postup ako bea s tým, že ak na konci roka bude mínusový zostatok na 548, preúčtovala by som to na 648 (pre poriadok). Predpokladám však, že ten zostatok by bol minimálny.Tak ako bolo uvedené predo mnou, účtovanie zaokrúhľovacích rozdielov môže byť rôzne:
1. účty 548, 648
2. účet 548 na oboch stranách (zaujímavý postreh ohľadom preúčovania na konci roka t.j. "opačný obrat - mínusový" ku dňu zostavenia účtovnej závierky, u Liby2, plne v súlade s postupmi)
3. zaokrúhľovanie môže byť aj zahrnuté v hlavnom účte, na ktorom účtujeme bez ďalšieho doplňovacieho účtu. Napr. ak účtujeme spotrebu materiálu (priamu), môže byť zaokrúhlenie premietnuté aj do účtu 501, rovnako do služieb 518, nakupovaných zásob 131, 111 a pod.
Postup je potrebné (alebo aspoň vhodné) zapracovať do internej smernice napr. v rámci špecifických účtovných operácií a následne sa ňou riadiť.
cacka
04.07.05,11:47
Tak ako bolo uvedené predo mnou, účtovanie zaokrúhľovacích rozdielov môže byť rôzne:
1. účty 548, 648
2. účet 548 na oboch stranách (zaujímavý postreh ohľadom preúčovania na konci roka t.j. "opačný obrat - mínusový" ku dňu zostavenia účtovnej závierky, u Liby2, plne v súlade s postupmi)
3. zaokrúhľovanie môže byť aj zahrnuté v hlavnom účte, na ktorom účtujeme bez ďalšieho doplňovacieho účtu. Napr. ak účtujeme spotrebu materiálu (priamu), môže byť zaokrúhlenie premietnuté aj do účtu 501, rovnako do služieb 518, nakupovaných zásob 131, 111 a pod.
Postup je potrebné (alebo aspoň vhodné) zapracovať do internej smernice napr. v rámci špecifických účtovných operácií a následne sa ňou riadiť.Súhlasím s AVO. Čítala som, že nikde v postupoch účtovania nie je ako treba účtovať zaokrúhľovacie rozdiely. Takže možno používať aj 548 a 648, ale aj príslušné účty k účtovnému prípadu 501,504,518.....