martinala
04.07.05,12:53
Keď zaraďujem majetok :

počítač 14 ti., monitor 6 tis., Ms Windows 5 tis., MS Office 8 tis.
zaradím počítač + majetok ako jeden celok, teda 20 tis., ale neviem, či mám k tomu priradiť aj Win a Office, alebo to môžem samostatne hodiť do nákladov ako 13 tis. položku ...
martina
bepo
04.07.05,12:59
Windows k počítaču a Office zvlášť.
ilona
04.07.05,13:00
Ja by som to dala do nákladov a určite to môže tak byť.
janicka
04.07.05,13:01
Ja by som to urobila takto:počítač a monitor je hmotný majetok, keďže jeho suma je do 30.000sk odpíšem ho jednorázovo, evidujem ho v drobnom hmotnom majetku. Windows a office je nehmotný-software, odpíšem ho tiež jednorázovo a evidujem ho v drobnom nehmotnom majetku.
martinala
04.07.05,13:02
tiež rozmýšľam ako ilona z toho dôvodu, že keď aj počítač vyradím, operačný systém môžem použiť na iný, nemusím ho kupovať znovu ...
ďakujem za názory.
martina
Jana Acsová
04.07.05,13:39
Keď zaraďujem majetok :

počítač 14 ti., monitor 6 tis., Ms Windows 5 tis., MS Office 8 tis.
zaradím počítač + majetok ako jeden celok, teda 20 tis., ale neviem, či mám k tomu priradiť aj Win a Office, alebo to môžem samostatne hodiť do nákladov ako 13 tis. položku ...
martinaUž sa to rozoberalo na Porade. Mám za to (a ani by som to inak nevedela urobiť, rieši to aj § 37 ods. 8 písm. a Postupov), že v prípade nákupu hmotného majetku - PC so softvérom spolu, sa tento softvér považuje za súčasť hmotného majetku. Evidenciu o súčastiach (vrátane softvéru dodaného spolu s hardvérom) je potrebné viesť na karte a riadne to rozpísať v zaraďovacom protokole. Majetok sa odpisuje v 1. odpisovej skupine, KP 30.02.12.
Ja samostatne ešte vediem operatívku o všetkých "oficiálnych softvéroch" a dokladoch o ich nadobudnutí.
Iný prípad nastáva v prípade dodatočne nakupovaného softvéru.
Jana Acsová
04.07.05,13:48
tiež rozmýšľam ako ilona z toho dôvodu, že keď aj počítač vyradím, operačný systém môžem použiť na iný, nemusím ho kupovať znovu ...
ďakujem za názory.
martinaČo sa týka vyradenia, postupy riešia tzv. čiastočné vyradenie súčastí súboru, ale to nastane až po prípadnom vyradení PC. Vtedy už možno budete vymieňať aj pôvodne obstaraný softvér. V tejto oblasti je vývoj rýchly a zľavy sa viažu práve na sofvér obstaraný s nákupom hardvéru. To ukáže čas. Zatiaľ nie je dôvod na obavy z tejto skutočnosti, resp. keď nastane, nastanú nové účtovné prípady.