Zuziana
04.07.05,17:17
Milí poraďáci, aký je Váš názor na predaj bytu, ktorý by inak spĺňal podmienky oslobodenia, ale bol v období roku 2004 prenajímaný. Príjem priznaný v DP.
petra:-)
04.07.05,21:10
Oslobodenie príjmu od dane z predaja bytu rieši § 9 zákona o dani z príjmov.
Podľa môjho názoru pre posúdenie oslobodenia nie je dôležité, či bol prenajímaný, ale to, či bol zahrnutý do obchodného majetku (§9 ods.1,písm.a bod 1.). Ak teda nebol zahrnutý do obchodného majetku, som toho názoru, že príjem z predaja bytu bude oslobodený, za predpokladu, že sú splnené ostatné zákonné podmienky.
:)
Viliam...
18.08.05,07:42
Dobrý deň,

v súvislosti s odpoveďou sa chcem opýtať. Plánujem byt prenajímať živnostníkovi (de fakto svojej manželke), ktorý bude ďalej byť prenajímať v rámci svojej živnosti. Ak by som chcel takýto byt predať. Je nutné mať v ňom trvalý pobyt dva roky alebo pretože bol využívaný na podnikateľskú činnosť (no nebol súčasťou obchodného majetku aspoň myslím. Byt vlastním ja aj keď som ho nadobudol po sobáši, čiže de facto ho vlastníme obaja).
Ďakujem