Božena
05.07.05,11:04
Nezisková cirkevná organizácia pri prenajímaní nebytových priestorov na podnikateľské účely poskytuje aj miesto na parkovanie. V apríli bol prekročený limit obratu 1 500 000,- Sk a cirk. spoločnosť sa musela stať platcom DPH. Rozhodla sa využiť par. 38 zákona o DPH a prenájom oslobodiť od DPH. Lenže nájomné zmluvy sú uzatvorené už niekoľko rokov a je tam okrem nebytových priestorov výslovene uvedené aj poskytovanie miesta na parkovanie s určitou finačnou čiastkou. Faktúry za prenájom sa doposiaľ nevystavovali, platby prichádzali len na základe nájomných zmlúv. Čo s tým teraz?
Je možné prenájom nechať bez DPH a len doúčtovať DPH k parkovaciemu miestu?
Treba urobiť aj dotatky k náj. zmluvám a vystavovať mesačne faktúru?
Prosím poraďte, termín podania DPH sa blíži.
Ďakujem