Brkov
05.07.05,19:11
Podľa zákona o účtovníctve, musí faktúra obsahovať "dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia".

Ak účtujem za službu, kde sú merné jednotky -hodiny, ako mám uviesť dátum uskutočnenia účtovného prípadu?
Manual
05.07.05,19:20
Podľa zákona o účtovníctve, musí faktúra obsahovať "dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia".

Ak účtujem za službu, kde sú merné jednotky -hodiny, ako mám uviesť dátum uskutočnenia účtovného prípadu?Máš na mysli napr. Faktúrujem Vám.... 130 hodín á 160,- Sk ? Niečo také?
Ale v tých hodinách je stejne obsiahnutá nejaká činnosť=práca predsa abstraktné hodiny sa nedajú faktúrovať, a tú prácu si predsa v určitom čase ukončil napr. 5.7.2005 a celá práca trvala napr. 130 hodín. Nevidím problém s určením datumu uskutočnenia účt. prípadu. Alebo objasni bližšie.
Pekný večer želám..http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif.
ondrejvla
05.07.05,19:47
Tak ako píše Manual. Je to jedno, či máš mernou jednotkou kusy, alebo službu, alebo hodiny. Myslím, že ani iné si nemyslel, len tak, ako je v odpovediach.
Brkov
05.07.05,21:33
To čo píšeš, by mi korešpondovalo napr. s faktúrov od mobil. operátora, ktorý tiež uvádza dátum dodania služby deň kedy vyhotovil faktúru napr.20.6., nieje mi však jasné, z čoho to vyplýva, keď v skutočnosti mi službu dodával od 20.5. do 19.6..
Manual
05.07.05,21:40
To čo píšeš, by mi korešpondovalo napr. s faktúrov od mobil. operátora, ktorý tiež uvádza dátum dodania služby deň kedy vyhotovil faktúru napr.20.6., nieje mi však jasné, z čoho to vyplýva, keď v skutočnosti mi službu dodával od 20.5. do 19.6..No práve, operátor Ti poskytoval službu od 20.5 do 19.6. a deň zdanitelného plnenia je 19.6. lebo tým dňom ukončil poskytovanie u neho mesačnej služby.
Ale o čo Ti vlastne ide s tými hodinami ??? To sme tu odbočili. Nie je to z odpovedí jasné???
Brkov
05.07.05,22:01
No práve, operátor Ti poskytoval službu od 20.5 do 19.6. a deň zdanitelného plnenia je 19.6. lebo tým dňom ukončil poskytovanie u neho mesačnej služby.
Ale o čo Ti vlastne ide s tými hodinami ??? To sme tu odbočili. Nie je to z odpovedí jasné???
Ide mi o to, že prípad ktorý idem účtovať, sa uskutočňoval trebárs 130 hodín, a to v dňoch od-do! Prečo mám teda uviesť ako dátum uskutočnenia účtovného prípadu deň kedy ho fakturujem, keď v ten deň som už "prípad neuskutočňoval", ale len fakturoval?
ondrejvla
05.07.05,22:08
Ide mi o to, že prípad ktorý idem účtovať, sa uskutočňoval trebárs 130 hodín, a to v dňoch od-do! Prečo mám teda uviesť ako dátum uskutočnenia účtovného prípadu deň kedy ho fakturujem, keď v ten deň som už "prípad neuskutočňoval", ale len fakturoval?
Ahá, tak teda toto chceš? No, vráťme sa trošku späť, keď dostaneš fa od mobilného operátora, je to opakované zdaniteľné plnenie, ty uskutočňuješ službu v rozsahu hodín, napr. od 10.5 do 10.6.2005, fakturuješ 11.6.2005, deň zdaniteľného plnenia je pre teba 10.6.2005, vtedy sa ti ukončila dodávka služieb s počtom hodín napr.100. Dobre som to pochopila? V tom prípade deň uskutočnenia účt.prípadu 10.6.2005.
evina
05.07.05,23:53
Ide mi o to, že prípad ktorý idem účtovať, sa uskutočňoval trebárs 130 hodín, a to v dňoch od-do! Prečo mám teda uviesť ako dátum uskutočnenia účtovného prípadu deň kedy ho fakturujem, keď v ten deň som už "prípad neuskutočňoval", ale len fakturoval?Nemusíš uviesť dátum uskutočnenia účtovného prípadu totožný s dňom, keď ho fakturuješ. O tom Ti hovorí § 10 zákona o účtovníctve, kde je uvedené, že účtovný doklad musí obsahovať
d/ dátum vyhotovenia účtovného dokladu
e/ dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
Účtovná jednotka je povinná vystaviť doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktoré sa týmto dokladom preukazujú. Čiže napr. v Tvojom prípade bude deň uskutočnenia účtovného prípadu 10.6. , keď si ukončil plnenie služby a faktúru vystavíš napr. 15.6. V tomto prípade som sa nezaoberala podmienkami daňového dokladu z hľadiska DPH.

presná citácia dňa uskutočnenia účtovného prípadu podľa zákona o účtovníctve je:

" Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo pôžičky, zistenia manka na majetku a záväzkoch, schodku, prebytku majetku, škody na majetku, vkladu do obchodnej spoločnosti a družstva, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo z vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti. "

V príspevku č. 4 však pri príklade mob. operátora už spomínaš "dátum dodania služby"... a tam sme už pri zákone o DPH, kde dátum daňovej povinnosti je dátum dodania tovaru alebo služby /nebudem ďalej rozvádzať/, t.j. napr. už uvedený dátum 10.6. a platiteľ /uvádzam len pre tuzemsko/ je povinný vyhotoviť faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti, t.j. najneskôr do 25.6.

Ako vidíš ani v jednom prípade nemusí byť dátum vyhotovenia totožný, či už s dátumom uskutočnenia účtovného prípadu, alebo daňovej povinnosti pri daňovom doklade, väčšinou to všetci robia pre zjednodušenie práce, samozrejme čím skôr vystavíš faktúru, tým skôr dostaneš i peniaze a u DPH napr. neprešvihneš limit 15 dní. :)
mudroš
12.07.05,16:11
Keď si v smernici určíte, že pri vystavených FA bude deň účtovného prípadu deň vystavenia FA, tak to bude tento deň. Ak iný, tak iný. Jednoznačne to treba definovať v internej smernici a riadiť sa potom podľa toho.
S tým nemôžem súhlasiť. Dátum uskutočnenia účtovného prípadu je dátum poskytnutia služby. ak sa služba poskytuje určité obdobie, tak je to jej ukončenie, alebo ukončenie dohodnutej etapy a podobne.
Ak by si to mohla účtovná jednotka určiť sama, tak to by službu poskytla v roku 2005 ale určila by si, že dátum uskutočnenia účtovného prípadu je v roku 2006?

K tejto debate by som ešte povedal, ža faktúra nie je účtovný doklad. Môžem z nej účtovný doklad urobiť, ak na ňu doplním všetky náležitosti podľa § 10 zákona o účtovníctve. Alebo si na zaúčtovanie faktúr vyhotovím osobitný účtovný doklad. jedným účtovným dokladom môžem zaúčttovať aj viac faktúr.
JanaSys
13.07.05,07:13
Ak by si to mohla účtovná jednotka určiť sama, tak to by službu poskytla v roku 2005 ale určila by si, že dátum uskutočnenia účtovného prípadu je v roku 2006?
To je jasné, zle som sa vyjadrila. Mám ale otázku. Ak je dodávka v máji, vystavená v máji ale fyzicky dôjde o 3 mesiace (špecialita EU) a máme mesačnú uzávierku účtovníctva (nie je možné spätne dohadzovať doklady), tak čo potom s takou FA? Do programu ju musím nahodiť s nejakým dátumom účtovného prípadu, tak s akým?

Čo potom znamená :
" Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky ... a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti. "
Angelika1
15.07.05,12:19
Chcem si potvrdit:
Vystavím zalohovu fakturu na zaklade ktorej mi pride platba. Hned po prijatí platby vystavim fakturu, v ktorej fakturujem sluzbu, kt. poskytovanie bude trvat 1 rok a prvy den poskytovania služby je neskor ako bola vystavena faktura. Pre mna je vsak vznik zdanitelneho plnenia datum prijatia platby,kt.nastal skor ako bola vystavena faktura a poskytnuta sluzba. Ak to tak nie opravte ma prosim.
Dakujem dopredu
porfin
15.07.05,12:28
No a nje je to náhodou tak, že za dátum uskutocenia účtovného prípadu je vtedy ak sa "služba" dokončí ako celok???
mudroš
15.07.05,14:25
To je jasné, zle som sa vyjadrila. Mám ale otázku. Ak je dodávka v máji, vystavená v máji ale fyzicky dôjde o 3 mesiace (špecialita EU) a máme mesačnú uzávierku účtovníctva (nie je možné spätne dohadzovať doklady), tak čo potom s takou FA? Do programu ju musím nahodiť s nejakým dátumom účtovného prípadu, tak s akým?

Čo potom znamená :
" Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky ... a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti. "
V postupoch účtovania §2 ods. 1 je to napísané:
" ... a zistenia ďalších skutočností ktoré vyplývajú z osobitných predpisov alebo vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti. "
Posledná časť vety sa vzťahuje na tieto prípady. To, že treba mať k dispozícii doklady sa nevzťahuje na predchádzajúce prípady. Aby to bolo jednoznačné nahradila sa spojka "alebo" ktorá bola v postupoch predtým, spojkou "a".

Pri dodávke je dôležitý deň splnenia dodávky (t.j. kedy môže nový majiteľ s majetkom disponovať). Nie je dôležité kedy bola vystavená faktúra.

Čo ak faktúra nie je (napríklad je len zmluva)? Potom nebudem účtovať? Máme predsa účet 326 - Nevyfakturované dodávky.
JanaSys
16.07.05,06:54
Ďakujem. Jana
j.u.l.i.a
08.04.09,08:28
Prosím o radu:
DFA vystavená 2.4.2009
prijatá: 16.4.2009
dátum dodania: 31.3.2009

DPH na vstume môžem zahrnúť až do apríla?

Ďakujem.
Tweety
08.04.09,08:35
Prosím o radu:
DFA vystavená 2.4.2009
prijatá: 16.4.2009
dátum dodania: 31.3.2009

DPH na vstume môžem zahrnúť až do apríla?

Ďakujem.
Áno, môžeš.
azla
08.04.09,09:31
Prosím o radu:
DFA vystavená 2.4.2009
prijatá: 16.4.2009
dátum dodania: 31.3.2009

DPH na vstume môžem zahrnúť až do apríla?

Ďakujem.

Postupuješ podľa § 51, odst. 2.

V Tvojom prípade maš doklad do dátumu podania DP za mesiac marec, preto sa môžeš rozhodnúť či si právo na odpočítanie dane uplatníš za marec, alebo až v nasledujúcom mesiaci za apríl.

Dph si môžeš uplatniť aj v apríli, ale nič Ti nebráni si ho uplatniť už v marci.
Z hľadiska finančných tokov sa to javí ako racionálnejšie riešenie.:)

Podľa novely zákona o Dph od 1.4.2009 právo na odpočítanie dane si môže platiteľ Dph uplatniť v ktoromkoľvek zdaňovacom období kalendárneho roka najskôr však v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom vzniklo právo na odpočet dane.
SAIVI
30.05.11,10:57
Jeden z našich dodávateľov nám pravidelne na faktúre uvádza dátum dodania zhodný s dátumom vystavenia a k faktúre sú na dodacích listoch iné dátumy .
Napr.
- dodací list z 16.03.2011 a na faktúre je dátum vystavenia 07.04.2011 a aj dátum dodania 07.04.2011.
- dodací list z 02.05.2011 a na faktúre je dátum vystavenia 24.05.2011 a aj dátum dodania 24.05.2011.

Už som ich na to upozornila, ale faktúry vystavujú naďalej takto.
Do DPH zahrňujem tieto doklady podľa dátumu na faktúre. No aj tak mám obavy - môže nám daňová kontrola tieto faktúry vytknúť a neuznať z nich odpočet DPH že sme si ich mali dať prerobiť ?
KEJKA
30.05.11,11:00
všetko je možné, ale v tomto prípade podľa mňa nič nehrozí. DPH si odpočítavate neskôr /podľa faktúry/ hoci pri správne vystavenej faktúre by to mohlo byť o mesiac skôr.
Problém bude mať dodávateľ, ak dodanie v marci fakturoval s dátumom dodania apríl a DPH odviedol až za apríl......... skús mu vrátiť takto evidentne zlú faktúru a upozorni ho na dôsledky, možno sa spamätá.
Katarína Cigánová
30.05.11,11:03
Jeden z našich dodávateľov nám pravidelne na faktúre uvádza dátum dodania zhodný s dátumom vystavenia a k faktúre sú na dodacích listoch iné dátumy .
Napr.
- dodací list z 16.03.2011 a na faktúre je dátum vystavenia 07.04.2011 a aj dátum dodania 07.04.2011.
- dodací list z 02.05.2011 a na faktúre je dátum vystavenia 24.05.2011 a aj dátum dodania 24.05.2011.

Už som ich na to upozornila, ale faktúry vystavujú naďalej takto.
Do DPH zahrňujem tieto doklady podľa dátumu na faktúre. No aj tak mám obavy - môže nám daňová kontrola tieto faktúry vytknúť a neuznať z nich odpočet DPH že sme si ich mali dať prerobiť ?
No v súčasnosti , ked máš možnosť uplatnit odpočet DPH do konca kal. roka . tak ty by si problém mat nemusela. Skôr to vidím na problém u dodavateľa, nakolko tovar bol dodaný v marci - teda jeho daňová povinnost je marec , a ak robí DP podla faktur , tak daňovú povinnost uvádza apríl - tak skôr tu vidím problém .
Ty uplatníš odpočet - apríl až december - tu by problém nemal byt.
SAIVI
30.05.11,11:30
Ďakujem