tomasz
05.07.05,21:53
Ahoj poraďáci.

Stretol som sa s touto situáciou. Chcem robiť učtovníctvo externe pre SZČO na základe zmluvy alebo nejakej dohody. Ako sa mňa týka zákon o ochrane osobných údajov vo vzťahu učtovník-podnikateľ. Stačí časť v zmluve/dohode ktorá sa o tom zmieňuje, alebo to treba celkom ináč riešiť. Ak stačí časť, kde viem nájsť nejaké vzory.
Ďajujem za ochotu pomôcť riešiť moju situáciu.
Janka6685
05.07.05,22:07
Ahoj poraďáci.

Stretol som sa s touto situáciou. Chcem robiť učtovníctvo externe pre SZČO na základe zmluvy alebo nejakej dohody. Ako sa mňa týka zákon o ochrane osobných údajov vo vzťahu učtovník-podnikateľ. Stačí časť v zmluve/dohode ktorá sa o tom zmieňuje, alebo to treba celkom ináč riešiť. Ak stačí časť, kde viem nájsť nejaké vzory.
Ďajujem za ochotu pomôcť riešiť moju situáciu.
Myslím si, že by stačilo niečo takéto (mám to z porady, tak ďakujem tomu, kto to tu dal, len sa ospravedlňujem, ale už si nespomínam, kto to bol).