McMarti
12.07.04,08:56
Zamestnaca ktorý uzavrel pracovný pomer treba prihlásiť do 8 kaledárnich dní či pracovných?
Jozef Mihál
12.07.04,08:57
Kalendárnych.