adulka16
23.03.09,11:53
Pred časom som sa radila vo vydavateľstve kde mam predplatene publikacie ako je to s odpočtom DPH pri PHL ak používam súkromné auto na podnikanie.

Poradenstvo znelo:
podľa paragrafu 49 odst.2 zákona č´. 222/2004 Z.z. o dani z DPH.... si platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť daň z tovarov a služieb, ktoré použije na účely svojho podnikania ako platiteľ.

Podľa nich nie je podstatné či je zahrnutý , alebo nie je zahrnutý automobil v obchodnom majetku.
Prípady kedy sa nemôže uplatiť odpočet DPH upravujú ustanovenia paragrafu 49 odst. 3 a 7.
Z týchto ustanovení však nevyplýva, že by nebolo možné uplatniť odpočitanie dane z PHM z dôvodu, že auto nie je zahrnuté v obchodnom majetku.
To znamená, že pre účely odpočitania dane zákonom 222/2004 Z. z. nerozlišuje či má platiteľ alebo nemá zahrnutý v Obchodnom majetku.

Účtovanie:
pri úhrade PHL bude účtovať SZČO ako ako výdavku neovlyvňujúcom základ dane s odpočtom DPH a do daňových výdavkov si zahrnie náhradu za spotrebu PHL vypočítanú podľa spotreby uvedenej v TP a prepočitanej cenou platnou v čase nákupu PHL + 5,20 za každý km.

Na stránkach porady som sa dočitala, že si podnikateľ nemože odpočítať DPH z PHL ak nemá vozidlo zaradené v obchodnom majetku.

Kto má pravdu ? Ja som po celý rok dávala bločky do úCtovníctva a odpočitavala DPH.
Okrem iného so sa dočítala, že od 1.1.2008 musí podnikateľ preukazovať spotrebu pohonných látok dokladom.

Adulka 16