Monika
12.07.04,10:09
http://www.porada.sk/images/icons/icon15.gif Prosím Vás o radu:

Zamestnanec ukončil PP 30.06.2004. Dnes doniesol vypísať tlačivo z Úradu práce sv a rodiny, ohľadom žiadosti o dávku v hmotnej núdzi.
Je tam jedna kolonka, s ktorou si neviem rady, t.j. Iné príjmy /príjmy oslobodené od dane z prijímov fyzických osôb, sumy vreckového pri zahran.pracovných cestách/ - čo vlastne patrí medzi takéto príjmy, je to aj cestovná náhrada /čiže diéty pri tuzemských pracovných cestách?/.
Nestretli ste sa s tým niekto, čo ste tam uviedli?
Prosím o radu, zamestnanec toto tlačivo chce mať dnes vypísané.
Srdečná vďaka.

Ešte jedna perlička - keď som sa priamo opýtala na túto otázku zodpovednej pracovníčky úradu práce, povedala mi, že si mám zákon naštudovať sama.
Znamená to, že ona to nevie?

Pekný deň a ďakujem za každú radu.
Monika
12.07.04,12:18
Prosím Vás, poraďte mi niekto.
Vopred ďakujem.
Veva
12.07.04,17:03
Monika ,vytlačila som si Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi a v časti "D" sú príjmy - tam je text -Iné .napr.výhra v lotérií. Vy ako účtovníčka dáte podklad o netto mzde/ RD,SV,výkon práce, odmeny ,prémie, odstupné/za obdobie aké požaduje úrad , a za "iné " zodpovedá žiadateľ.

Príjemnú prácu.
Monika
13.07.04,08:08
Veva, veľmi pekne Vám ďakujem za radu, krásny deň.
LudmilaZ
16.07.04,12:14
Síce odpovedám už asi neskoro, ale len teraz som si všimla otázku a práve včera
som dostala nový zákon o životnom minime 601/2003 v znení zákona 372/2004,
kde sa v § 4/1c píše:
Za príjem sa na účely určenia súm životného minima považujú :
sumy v r e c k o v é h o pri zahraničných cestách do výšky 40% nároku na stravné ustanovené osobitným predpisom.

Čiže nie diety, ale vreckové .

Tiež som uvažovala , ako to účtovať, aby som v prípade potreby mala k dispozícii
tento údaj, aj keď som to doteraz nepotrebovala. Myslím si však, že je to údaj, ktorý
má vyplniť zamestnávateľ.
Mirrka999
25.07.11,16:14
chcela by som sa opýtať,, momentálne som evidovaná na UPSVR ako uchádzač o zamestnanie,, v tomto období vykonávam absolventskú prax a od septembra nastupujem na externé štúdium VŠ, od Januára nežijem s rodičmi v jednej domácnosti,nakolko ani rodičia niesu vlastníkmi žiadného domu či bytu, presťahovala som sa k starým rodičom. Pracovníčka UP mi oznámila že mám nárok na nejaký príspevok v hmotnej núdzi a dostala som žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi. Mám problém s tým že neviem ako mám to tlačivo vypísať, aké je moje sociálne postavenie, kto sú spoločne posudzované osoby, aké sú moje príjmové pomery?,, ked moj jediný príjem je príjem z absolventskej praxe a aké sú moje bytové pomery?,, kedže dom je starých rodičov a ja sa tam iba "priživujem" samozrejme aj miesto trvalého pobytu mám nahlásené u starych rodičov, kým moji rodičia majú trvalý pobyt na inej adrese. Bola by som veľmi vďačná ak by ste mi poradili .