mirka16
07.07.05,06:55
ahojte poraďáci! Čo všetko môžem počítať za technické zhodnotenie?
V HM máme nákladný automobil.
Neviete akým spôsobom to funguje v účtovnom programe OMEGA?
Ďakujem
MIRKA
Jara
07.07.05,07:21
Zákon 595/2003 o dani z príjmov, §29: Technickým zhodnotením HM a NM sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom majetku 30.000,- Sk vykonané na dlhodobom majetku a od 01.01.2005 aj majetku ktorého obst. cena bola 30.000,- Sk a menej. Takéto zhodnotenie sa pripočíta k OC majetku a uplatní sa ročný odpis podľa § 26