karpis
07.07.05,14:09
.Mám došlú faktúru ktorá je vystavená v Sk a čiastka na úhradu je prepočítaná na EUR. Zaevidovaná je v SK základ + DPH.. Úhrada cez banku je v EUR. Ako mám zaúčtovať úhradu do peňažného denníka. Oproti čiastke v SK vzniká kurzový rozdiel? Čo s ním?
Monika Kováčová
07.07.05,14:51
Úhrada do PD v EUR je o.k. Kurzový rozdiel sa v JÚ neúčtuje do peňažného denníka. Len sa v knihe došlých faktúr "uhradí" resp. zapíše vzniknutý rozdiel ako úhrada, aby suma k úhrade zostala 0,-
V skratke tak.
Zuna 3
03.07.07,08:16
Prosím poraďte. Účtujem v Alfe.

Mám 5.3.07 vystavenú fakt. pre slovenskú firmu v EUR :
Základ: 56,80 EUR
19 % DPH: 10,79 EUR
Hal.vyrovnanie: -0,09 EUR
Spolu: 67,50 EUR

Prepočet na SKK k 5.3.07 pre daň.účely:1 EUR = 34,338 SKK
Základ. 1.950,40
19 % DPH: 370,60
Hal.vyrovn. -3,18
Spolu: 2.317,82

Prišla mi platba 14.6.07 na slov.účet v sume 67,50 EUR= 2.283,66 SKK,
kurz. 33,832

Ako zaúčtovať túto úhradu do peň.denníka. Aké sumu zaúčtovať pri
úhrade faktúru na úhr. DPH? 370,60 SK ?

Prosím súrne poradiť, potrebujem to nahodiť do počítača.

Vopred ďakujem.
Zuna 3
03.07.07,11:20
Prosím poraďte mi niekto akú sumu DPH nahodiť pri úhrade faktúry ?
Monika Kováčová
03.07.07,12:34
úhradu robíš kurzom úhrady t.j. v tvojom prípade 33,832 Sk
Kazu
03.07.07,17:12
Do denníka zapíš v kolónke príjem preňažných prostriedkov na účet sumu 2283,66 Sk. Do kolónky príjmy ovplyvňujúce základ dane napíš sumu 1913,06 Sk a DPH 370,60 Sk. Do faktúry poznač že úhrada bola uskutočnená dňa 14.6.
(kurz 33,832) v sume 2283,66 Sk a -34,16 Sk je kurzový rozdiel.