Natka
07.07.05,14:24
Môžem si uplatniť DPH pri rekonštrukcii rod.domu, zaradeného do podnikania, ktorý prestavujeme na penzión? Máme aj stavebné povolenie, všetko, čo k tomu patrí, ale mám už zaujímavú faktúrku na stavebné práce napr. inštalácia vodovodu, kanalizácia, omietka atď. Blíži sa termín daň. priznania, poraďte mi prosím Vás.
Vera
07.07.05,15:15
ak ste plátcovia DPH a dom sa bude využívať len na podnikateľské účely - tak áno ... ak v nom budete aj bývať, tak sa to tuším robí pomerne...ale to ti presne nepoviem,

Počkaj si aj na reakcie ostatných
Denda
07.07.05,15:16
Môžem si uplatniť DPH pri rekonštrukcii rod.domu, zaradeného do podnikania, ktorý prestavujeme na penzión? Máme aj stavebné povolenie, všetko, čo k tomu patrí, ale mám už zaujímavú faktúrku na stavebné práce napr. inštalácia vodovodu, kanalizácia, omietka atď. Blíži sa termín daň. priznania, poraďte mi prosím Vás.Ak si si ho zaradila do podnikania a máš všetky doklady vystavené na firmu, myslím tým aj stavebné povolenie.....atď, tak v tom nevidím problém.
Až na jeden. Využívaš ho aj na súkromné účely / myslím bývanie/?
Natka
08.07.05,11:28
Nie, na súkromné účely sme ho nevyužívali, hneď pri kúpe bol zaradený do majetku firmy, aj odpis som robila za minulý rok.Takže si môžem všetko v plnej výške dať do nákladov a uplatniť DPH? Má to potom nejaký vplyv na odpisy? Niečo ako technické zhodnotenie, či niečo také?
Vera
08.07.05,11:30
Dom zaraďuješ v obst. cene - t. j. bez DPH. Čiže odpisy budeš počíťať z tejto sumy. A technické zhodnotenie si zaraď keď sa rekonštrukcia skoční a potom odpisuj so zvýšenou obst. cenou ...
Natka
20.07.05,14:10
A pri zaplatení faktúry si môžem všetok materiál na rekonštrukciu a dodané služby dať do nákladov? To asi už nie, keďže budem odpisovať so zvýšenou obstarávacou cenou. Neviem sa z toho akosi vymotať. Trošku by mi pomohlo číslo § ZDP.Všetky tie náklady sú v dosť vysokej cene, tak si myslím, že to nejde len tak šupnúť do nákladov...
Vera
20.07.05,14:47
Služby na rekonštrukciu môžeš dať na účet 042 - ktorý sa ti bude stále nabaľovať a až po skončení rekonštrukcie (teda ak rekonštruujete celý penzion a nevyužívate ho zatiaľ na podnikanie) - potom zaradíte cez 021 / 042 a až toto môžete odpisovať ako technické zhodnotenie...čiže do nákladov sa vám to dostane vo forme odpisov cez 551/081.

Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne...
bea
20.07.05,14:49
Pozri § 29 Zákona o dani z príjmov o technickom zhodnotení. Myslím si, že u Teba bude treba všetky náklady súvisiace s rekonštrukciou účtovať na obstaranie majetku (042) a po ukončení odpisovať spolu s budovou.
anto
20.07.05,19:54
Treba si tiež pozrieť do zákona a posúdiť, čo je rekonštrukcia a čo je oprava. Opravou je uvedenie stavby do pôvodného stavu. To znamená, že ak mením okná, tak také isté, ako boli predtým. Atď. Rekonštrukcia je už zvýšenie technickej hodnoty - výmena kúrenia klasického za ústredné a pod. Opravy môžeme potom účtovať priamo do nákladov, rekonštrukcia už znamená technické zhodnotenie. Ak na prestavbu bolo dané stavebné povolenie, tak potom sa jedná o zmenu účelu stavby, je to jednoznančne rekonštrukcia a tak to sa potom účtuje na účet technického zhodnotenia - 042.
KEJKA
20.07.05,20:21
Nie, na súkromné účely sme ho nevyužívali, hneď pri kúpe bol zaradený do majetku firmy, aj odpis som robila za minulý rok.Takže si môžem všetko v plnej výške dať do nákladov a uplatniť DPH? Má to potom nejaký vplyv na odpisy? Niečo ako technické zhodnotenie, či niečo také? ak hned po kupe bolzaradený do majetku, ale začala rekonštrukcia, nie je využitý na podnikateľské účely. Alebo v ňim je nejaká prevádzka a sú z toho príjmy? Ak nie nemali sa uplatňovať odpisy. To uvádzam len na doplnenie.
Natka
21.07.05,10:52
Kúpili sme ho v októbri a hneď bol zaradený do podnikania, ale nič sa tam nerobilo "iba stál". Až teraz sme sa rozhodli, čo tam budeme robiť, takže zatiaľ sme to dali jednej firme poopravovať, t.j. nová strecha, podlhy, inštalácia vodovodu a kanalizácie. Skrátka trošku vynoviť, aby to bolo funkčné. Nie je tam žiadny zásah, ako napr. pristavenie menšej stavby, je to všetko pôvodné, akurát zmodernizované. Účtujem v JÚ a zatiaľ som si uplatnila vždy DPH, ale s tou daňou ešte neviem. Zatiaľ som to všetko dala do dane, ale dám si poradiť. A čo sa týka odpisov, podľa akého § by som si to nemala odpísať za minulý rok? Veď som to zaradila do podnikania...
KEJKA
21.07.05,16:26
§ ti teraz narýchlo nepoviem, ale daňový odpis je tiež uznateľný, ak majetok je využívaný na podnikanie. Zaradený bol, ale iba stál bez úžitku, ako píšeš. Prísnejší daniar ti to vyhodí. Nesmieš sa priznať.
A tie opravy - pri stavebnom povolení treba dať do odpisovaného majetku, minimálne čo je na projekte. Niektoré opravy by sa dali nechať vo výdavkoch, ale je to chúlostivé.
Mikolajova
22.07.05,06:53
Nevedeli by ste prispieť svojim nazorom. Fyz.osoba-konateľ s.r.o. ma novostavbu, ktora este nieje skolaudovana t.j. este stale je v stadiu stavby. Ale tato fyz.osoba nema dostatok penezi a tak sa so s.r.o., ktorej je sam konateľ dohodne, ze ta s.r.o. dostavi tu stavbu a bude mat v tej budove bezplatny najom. Ta s.r.o. si uplatnuje DPH z nakupeneho materialu na stavbu a vsetko ostatne uctuje na obstaranie. Co na to poviete?
anto
22.07.05,11:47
Nie je to správne. Ak s.r.o. si dáva do nákladov stavebný materiál, je to náklad, ktorý nie je na účely podnikania, a zvyšuje základ dane.

Najvhodnejšie riešenie by mohlo byť nasledovne.: S.r.o. zapožičia zmluvou o pôžičke fyzickej osobe finančné prostriedky za nejaký úrok, fyzická osoba stavbu dokončí a skolauduje a prenájme s.r.o vo výške ročného úroku alebo inej symbolickej sumy. Zadarmo by to nešlo, pretože by to bol príjem fyzickej osoby, o ktorý by mohol správca dane zvýšiť základ dane FO vo výške obvyklého nájomného a z tej sumy by mohol vyrubiť daň
KEJKA
22.07.05,13:05
Nie je to správne. Ak s.r.o. si dáva do nákladov stavebný materiál, je to náklad, ktorý nie je na účely podnikania, a zvyšuje základ dane.
sro si uplatňuje DPH, ostatné dáva na obstaranie, nie do nákladov.
Ja s tým riešením súhlasím. Ale musí byť zmluva o nájme, s právom vykonať technické zhodnotenie, ktoré bude odpisovať sro.
aspoň sa ušetrí DPH. Nájom nemôže byť bezplatný, ale môže byť odklad nájomného, môže byť minimálne vzhľadom na to, že predmet nájmu nie je v stave (spôsobilom na využívanie).