Mickya
07.07.05,16:36
Pri započítaní pohľadávok a záväzkov musia byť podpísané obe strany alebo stačí jedna?
Ďakujem
babenko1
07.07.05,17:15
Aspoň jedna strana by mala dať druhej vedieť, že sa niečo s niečim započitáva. A počkať, kým sa k tomu vyjadria...
Mickya
07.07.05,17:27
Aspoň jedna strana by mala dať druhej vedieť, že sa niečo s niečim započitáva. A počkať, kým sa k tomu vyjadria...Ale ide mi o tie podpisy, či musia byť obe strany podpísané na tom započítavacom liste.
durisovad
07.07.05,17:34
Moze sa urobit aj tzv. samozapocet, to len druhej strane oznamis, ze zapocitavas konkretne pohladavky so zavazkami. List je dobre poslat doporucene. Ty si mozes zauctovat a druha strana nech nalozi s tym ako jej pasuje. Postoj druhej strany zistis najneskor pri inventure pohladavok a zavazkov na konci roka.
Denda
07.07.05,17:47
Podľa § 364 Obchodného zákonníka možno započítať na základe dohody akékoľvek vzájomné pohľadávky. V § 359 sa hovorí, že proti splatnej pohľadávke nemožno započítať nesplatnú.
Jana Acsová
07.07.05,18:10
Pri započítaní pohľadávok a záväzkov musia byť podpísané obe strany alebo stačí jedna?
ĎakujemMáš dve možnosti:
1. dvojstranný zápočet podľa Obchodného zákonníka (§ 358 a nasl., najmä dávam do pozornosti § 364)
2. jednostranné započítanie podľa Občianskeho zákonníka (§ 581 a 582)

Dávam do pozornosti najmä dátum, ku ktorému chceš vzájomné pohľadávky započítať - to je deň uskutočnenia účtovného prípadu oboch zmluvných strán, v prípade, že v dohode túto skutočnosť uvedieš bez odkladacej doložky.

Formy si nájdeš v akýchkoľvek vzoroch zmlúv (aj s povinnými náležitosťami), prípadne, Poraďáci, ktorí ich máte, pripnite. (Keď ich budeš robiť, pozri si uvedené §§).
ondrejvla
07.07.05,18:48
Súhlasím, môžeš urobiť buď jednostranný zápočet, § 581,582, ako píše AVO, dvojstranný, dokonca som robila i trojstranný zápočet, kde boli po odsúhlasení podpísané všetky zmluvné strany.
Jana Acsová
07.07.05,18:50
Súhlasím, môžeš urobiť buď jednostranný zápočet, § 581,582, ako píše AVO, dvojstranný, dokonca som robila i trojstranný zápočet, kde boli po odsúhlasení podpísané všetky zmluvné strany.Viacnásobné zápočty nedoporučujem.
ondrejvla
07.07.05,19:01
Viacnásobné zápočty nedoporučujem.
Ani ja ich nemám rada, ale niekedy je situácia taká, že inak svoje peniaze neuvidíš, a keď tretia strana súhlasí, že môžeš započítať jej pohľadávky voči tvojim, je to niekedy jediná možnosť, ako dostať svoje pohľadávky späť, a nezostanú visieť naveky-kým ich nepreúčtuješ. No ale tam tratíš. Takže k tomu len toľko.
Jana Acsová
07.07.05,19:03
Tam je tuším iný zádrhel, ale nechcem to rozoberať. Nie je to moja parketa.
ondrejvla
07.07.05,19:07
Áno postrehla si to!
Majiteľ druhej a tretej firmy je tá istá osoba, len s iným obchodným menom. Tak preto ten trojzápočet.
Mickya
08.07.05,07:00
Ďakujem všetkým za reakcie, treba tam uviesť aj o ktorý § sa jedná?
Zuzka
08.07.05,07:05
Mickya, áno mala by si uviesť paragrafy.
Mickya
08.07.05,07:09
Mickya, áno mala by si uviesť paragrafy.V tom prípade mi nie je jasné, že jedna firma (s.r.o.) urobila voči našej firme zápočet (dobropis+faktúra) a uviedla odkaz na § 358 Obchodného zákonníka. Je to v poriadku?
- náš podpis na tomto zápočte nie je. Nemal tam byť odkaz na § 580 podľa Občianskeho zákonníka? Nie je mi to totiž úplne jasné.
Zuzka
08.07.05,07:15
Mickya, ak sa jedná o jednostranný zápočet tak áno, tak ako to uviedla AVO. Ten § podľa mňa treba opraviť.
Citujem AVO:
Máš dve možnosti:
1. dvojstranný zápočet podľa Obchodného zákonníka (§ 358 a nasl., najmä dávam do pozornosti § 364)
2. jednostranné započítanie podľa Občianskeho zákonníka (§ 581 a 582)
Mickya
08.07.05,07:19
Ďakujem, ste fakt skvelí.
Mickya
08.07.05,07:28