M3G
07.07.05,18:07
Mám taký problém:

-auto bolo nakúpené v zahraničí, samozrejme bez DPH, pretože sme platitelia DPH
-auto spadá do kategórie, kde nie nárok na odpočet.
-toto auto sa predáva(časový rozdiel zhruba 1zdaňovacie obdobie) lízingovke, kde účtujeme už slovenskú dph, ktorú aj odvádzame.
-lízingovka nám ho naspäť faktúruje už ako lízing.

Nie som si istý, ale podľa mňa máme nárok na odpočet aj dph odvedieme pri nákupe od zahraničného dodávateľa(t.j. rozdiel 0), avšak pri lízingových splátkach už nemáme nárok na odpočet a dph účtujeme priamo do nákladov.
DPH na výstupe pri predaji samozrejme odvádzame.
Zuzka
07.07.05,18:17
Podľa mňa, na vstupe odvediete DPH ale nemáte právo si ju odpočítať, keďže spadá do kategórie, kde nie je nárok na odpočet a pri predaji neuplatníte na výstupe DPH, pretože ste si ju neuplatnili.
Pri lízingu je to tak, ako píšeš.

Dopĺňam: odpočítať DPH na vstupe si môžeš iba v prípade, že máte v predmete činnosti kúpu a predaj áut. Potom na výstupe fakturuješ s DPH.
Jana Acsová
07.07.05,18:42
Mám za to, že tu vyvstávajú ešte ďalšie dôležité doplnenia:

- od koho sa auto kupuje? firma, občan, bazár, predajca áut
- následná otázka: auto so štatútom "nového motorového vozidla" áno/nie
- predmet činnosti tvojej firmy zapísaný v OR - kúpa/predaj

Doporučenie:
zvážiť možnosť vystavenia faktúry za kúpu auta priamo na LS (aj keď to by mohlo čiastočne závisieť aj od zodpovedania predchádzajúcich odpovedí)
Zuzka
07.07.05,18:45
AVO M3G nepredáva autá. Myslím, že to nie je pre predajcu alebo bazár.
Jana Acsová
07.07.05,18:46
AVO M3G nepredáva autá. Myslím, že to nie je pre predajcu alebo bazár.To je práve to, čo okrem iného musí doplniť, inak je otázka podľa môjho názoru neriešiteľná.
Zuzka
07.07.05,18:47
Súhlasím s Tebou, nedá sa napísať jasná odpoveď. :)
slnko
07.07.05,19:45
Nehovorí sa tomu spätný lízing?
Zuzka
07.07.05,19:48
Áno, hovorí.
M3G
08.07.05,09:43
Ide o spätný lízing.

Auto je nové, v predmete činnosti nemáme zapísaný predaj aút.
Auto predávame lízingovke, ktorá nám ho spätne faktúruje už ako lízing.
Jana Acsová
10.07.05,17:32
Mám taký problém:
-auto bolo nakúpené v zahraničí, samozrejme bez DPH, pretože sme platitelia DPH
-auto spadá do kategórie, kde nie nárok na odpočet.
-toto auto sa predáva(časový rozdiel zhruba 1zdaňovacie obdobie) lízingovke, kde účtujeme už slovenskú dph, ktorú aj odvádzame.
-lízingovka nám ho naspäť faktúruje už ako lízing.
Nie som si istý, ale podľa mňa máme nárok na odpočet aj dph odvedieme pri nákupe od zahraničného dodávateľa(t.j. rozdiel 0), avšak pri lízingových splátkach už nemáme nárok na odpočet a dph účtujeme priamo do nákladov.
DPH na výstupe pri predaji samozrejme odvádzame.Doplním:
- nové vozidlo,
- následný predaj LS,
- v predmete činnosti nie je predaj automobilov.

Zo zákona o DPH mi vychádza:
- samozdanenie pri dovoze auta z EÚ § 11 ods. 12, § 69 ods. 6,
- nárok na odpočítanie dane nie je § 49 ods. 7,
- pri predaji auta leasingovej spoločnosti sa uplatňuje oslobodenie podľa § 42.
Zákon rieši možnosť predaja auta bez dane iba v prípade nového dopravného prostriedku pri intrakomunitárnom predaji, pričom predaj medzi tuzemskými subjektami už nespadá pod ustanovenia týkajúce sa nových dopravných prostriedkov (teda ja som to tam nenašla).
LS bude postupovať podľa § 66, t.j. uplatňuje osobinú úpravu, t.j. mali by zdaňovať iba ziskovú prirážku.

Takto som si to vyložila. Vychádza mi to z §§. Najskôr som mala dojem, že dôjde k dvojitému zdaneniu, ale LS by mala uplatňovať výnimku ustanovenú § 66, čím sa dvojité zdanenie vylúči. Over si to u LS - ak je to tak, tak je to O.K.

Chvíľu mi to trvalo. DPH nie je moja silná stránka. :confused:
Marína
11.07.05,17:05
Je oveľa silnejšia ako u mnohých, čo si myslia že u nich je.
M3G
13.07.05,08:35
Takže daňovým kontrolórom, živnostenským úradom a lízingovkou overené a potvrdené:


Živnostenský zákon ani úrad nerozlišuje živnosti:
- kúpa a predaj t.j. maloobchod alebo veľkoobchod
- kúpa a predaj motorových vozidiel, tj. to, čo je v zákone o DPH napísané, spadá do obyčajného maloobchodu alebo veľkoobchodu, a túto živnosť má predpokladám každý zapísanú v oprávnení podnikať.

Z toho vyplýva, že pri kúpe hocijakého auta máte nárok na odpočet, pri samozdanení máte rovnako nárok na odpočet, a keď vystavujete faktúru napr. lízingovke, dávate do nej aj DPH, ktorú treba odviesť.
Samozrejme pri spätnom lízingu vozidiel "M" kategórie už nárok na odpočet nemáte.

Vďaka všetkým za snahu.
Jana Acsová
13.07.05,11:23
Takže daňovým kontrolórom, živnostenským úradom a lízingovkou overené a potvrdené:
Živnostenský zákon ani úrad nerozlišuje živnosti:
- kúpa a predaj t.j. maloobchod alebo veľkoobchod
- kúpa a predaj motorových vozidiel, tj. to, čo je v zákone o DPH napísané, spadá do obyčajného maloobchodu alebo veľkoobchodu, a túto živnosť má predpokladám každý zapísanú v oprávnení podnikať.

V tomto prípade ešte dávam do pozornosti, že nakoľko pristúpite k nakupovanému autu ako k tovaru, už pri zaradení faktúry táto musí byť vecne účtovaná na tovar (t.j. nepoužívať majetkové účty dlhodobého majetku).
Zároveň by som upozornila, že spomínaný prípad nemožno paušalizovať, nie každá firma má v predmete činnosti zapísanú kúpu/predaj, aj keď tak ako uvádzaš, je veľa firiem, ktoré to v predmete zapísané majú. Rovnako je vhodné postupovať tak, ako si uviedol, t.j. predjednať si danú problematiku (nákup a predaj má svoju filozofiu a spravidla sa viaže aj na dosiahnutú maržu, ktorá v tvojom prípade s najväčšou pravdepodobnosťou neprichádza do úvahy). Preto radím v podobných prípadoch prezieravosť a individuálny prístup.
Jana Acsová
13.07.05,11:27
Z toho vyplýva, že pri kúpe hocijakého auta máte nárok na odpočet, pri samozdanení máte rovnako nárok na odpočet, a keď vystavujete faktúru napr. lízingovke, dávate do nej aj DPH, ktorú treba odviesť.
Samozrejme pri spätnom lízingu vozidiel "M" kategórie už nárok na odpočet nemáte.
Tu by som si dovolila trochu poopraviť. Pri uplatnení DPH je podstatné:
- od koho sa auto nakupuje (nemusí sa vždy jednať o bazár alebo predajcu áut),
- či sa jedná o intrakomunitárne dodanie (napríklad v súvislosti s inštitútom nového dopravného prostriedku),
- či sa jedná o nákup používaného firemného auta a pod.

Tvoje zhrnutie možno aplikovať na prípad, ktorý si ty riešil a za konkrétnych tebou uvádzaných podmienok.
SOME
13.07.05,11:44
Tak táto téma zaujíma aj mňa, a to som si myslela, že to mám OK.

My sme tiež kúpili auto osobné z ČR, najprv ako hmotný majetok, takže
- samozdanenie áno
- nárok na odpočet nie
po 3 mesiacoch si šéf zmyslel, že to preženieme cez leasing, tzn., že sme to predali leasingovke určtie s DPH, tak to žiadali.
Následne som opravila pôvodné zaúčtovanie nákupu auta z ČR 042 na účet 132.
Z toho vyplýva, že ten nárok na odpočet z nákupu auta z ČR mám?
Ďakujem
M3G
14.07.05,11:58
V tomto prípade ešte dávam do pozornosti, že nakoľko pristúpite k nakupovanému autu ako k tovaru, už pri zaradení faktúry táto musí byť vecne účtovaná na tovar (t.j. nepoužívať majetkové účty dlhodobého majetku).
Zároveň by som upozornila, že spomínaný prípad nemožno paušalizovať, nie každá firma má v predmete činnosti zapísanú kúpu/predaj, aj keď tak ako uvádzaš, je veľa firiem, ktoré to v predmete zapísané majú. Rovnako je vhodné postupovať tak, ako si uviedol, t.j. predjednať si danú problematiku (nákup a predaj má svoju filozofiu a spravidla sa viaže aj na dosiahnutú maržu, ktorá v tvojom prípade s najväčšou pravdepodobnosťou neprichádza do úvahy). Preto radím v podobných prípadoch prezieravosť a individuálny prístup.
Čo dodať, súhlas.
M3G
14.07.05,12:01
Tak táto téma zaujíma aj mňa, a to som si myslela, že to mám OK.

My sme tiež kúpili auto osobné z ČR, najprv ako hmotný majetok, takže
- samozdanenie áno
- nárok na odpočet nie
po 3 mesiacoch si šéf zmyslel, že to preženieme cez leasing, tzn., že sme to predali leasingovke určtie s DPH, tak to žiadali.
Následne som opravila pôvodné zaúčtovanie nákupu auta z ČR 042 na účet 132.
Z toho vyplýva, že ten nárok na odpočet z nákupu auta z ČR mám?
Ďakujem
Ja by som to spravil tak, že by som dal v tom mesiaci nárok na odpočet, v ktorom som robil lízingovke faktúru. tj rozdiel v dph by bol 0.
SOME
14.07.05,17:28
1. Lenže ja som to fakturovala leasingovke v 4.mesiaci a sme mesačný plátci, ja som si to uvedomila až teraz po prečítaní týchto príspevkov. Tak teraz neviem čo s tým?

2. Teraz sme kúpili nové auto - úžitkové z ČR, samozrejme je tam samozdanenie a nárok na odpočet, myslela som aké jednoduché. Ale šéf za mnou prišiel s tým, že u policajtov sa pýtali či sme tú daň zaplatili fyzicky a či máme o tom doklad.
Vie o tomto niekto niečo? Ďakujem.
Zajtra skúsim asi zavolať daňový úrad.
SOME
26.08.05,10:04
Takže toto som sa dozvedela na daňovom úrade:

nákup osobného auta zo zahraničia:
- samozdanie áno
- nárok na odpočet nie, iba firma,ktorá má nákup a predaj aut
- následná fakturácia lesingovke bez DPH, § 42

Pri kúpe nového osobné auta treba priložiť u policajtov na prihlásenie
potvrdenie daňového úradu, že bol informovaný o nadobudnutí nového dopr.prostr. z iného čl. štátu EÚ. DÚ Vám ho vydá po predložení overenej kopie faktúry zo zahraničia - § 78 ods. 5.
Dopadli sme tak, že leasingovka nám prerába splátkové kalendáre od 4. mesiaca
všetci máme radosť!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jana Acsová
26.08.05,10:09
Dopadli sme tak, že leasingovka nám prerába splátkové kalendáre od 4. mesiaca
všetci máme radosť!!!!!!!!!!!!!!!!!Škoda, že si nepoložila otázku skôr :confused:
misurka
26.08.05,10:55
Ale toto platí iba pri nových dopr. prostriedkoch, pri ojazdených nie, či ano?
Takže toto som sa dozvedela na daňovom úrade:

nákup osobného auta zo zahraničia:
- samozdanie áno
- nárok na odpočet nie, iba firma,ktorá má nákup a predaj aut
- následná fakturácia lesingovke bez DPH, § 42

Pri kúpe nového osobné auta treba priložiť u policajtov na prihlásenie
potvrdenie daňového úradu, že bol informovaný o nadobudnutí nového dopr.prostr. z iného čl. štátu EÚ. DÚ Vám ho vydá po predložení overenej kopie faktúry zo zahraničia - § 78 ods. 5.
Dopadli sme tak, že leasingovka nám prerába splátkové kalendáre od 4. mesiaca
všetci máme radosť!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jana Acsová
26.08.05,11:00
Ale toto platí iba pri nových dopr. prostriedkoch, pri ojazdených nie, či ano?Otázku je potrebné upresniť.

Ak máš podobný prípad polož konkrétnu otázku, uveď konkrétne podmienky, ktoré ťa zaujímajú.
V príspevkoch predtým je popísaný problém, na ktorý sa spytuješ.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
SOME
26.08.05,11:01
Aj pri ojazdených a u nových naviac to čo som napísala.
misurka
26.08.05,11:10
Mne na DU Dolné Rudiny Žilina bolo povedané, že kupené ojazdené auto z EU využívané na firem. účely sa samozdaňuje a je nárok i na odpočet, tak teraz naozaj neviem.
Aj pri ojazdených a u nových naviac to čo som napísala.
Jana Acsová
26.08.05,11:16
Mne na DU Dolné Rudiny Žilina bolo povedané, že kupené ojazdené auto z EU využívané na firem. účely sa samozdaňuje a je nárok i na odpočet, tak teraz naozaj neviem.Akého auta osobného? V tomto príspevku sa rozoberali osobné autá. A samozrejme u "osoby nepodnikajúcej s predajom áut" .Mám za to, že ty si riešila problém úžitkového vozidla ... alebo ...
Ekonomko
26.08.05,12:33
ak dovolite pripojim sa do debaty lebo ma zaujima
Takze v prvom rade treba podla mna rozdelit predajcu aut novych, autobazar, a ostatných (strucne napisane)
Prdajca aut novych - predava a nakupuje tovar klasicke samozdanenie s narokom na odpocet predpoklady predajca (nadobudatel) je zdanitelnou a osobou a zaroven aj platitelom a dodavatel (napr vyrobca) je platitelom v inom clenskom state
Autobazar - musi ist podla § 66 v pripade, ze spada do podmienok §66 ods 2
a teraz ostatni
tu je potrebne clenit na zdnitelne osoby platitelov a iba zdanitelne osoby (neregistrovane pre dan)
Nove auto, stare auto
zdanitelne osoby platitelia - podnikatelia (ale nie predaj a nakup aut) ak nakupim auto mal by som ho nakupit do majetku v takomto pripade ak som platitelom dodavatel moze urobit samozdanenie (vystavi fakturu bez DPH svojej krajiny) ja musim dan odviest a teraz musim skumat ci mam narok na odpocet § 49 hovori, ze podla §49 ods 2 pis c by som mal mat narok na odpocet ale ten isty §, §49 ods 7 mi toto pravo berie teda podla mna dan odviest musim ale nemam narok na odpocet. Pri predaji leasingovke postupujem tak, ze dan na fakturu neuplatnim lebo som ju nemal na odpocitanie Ak by som bol podnikatel zdanitelna osoba ale nie platitel musel by mi dodavatel vystavit fakturu s ich DPH.
Nepodnikatel a nove auto - treba odviest dan, stare auto dostane ho s DPH statu s ktoreho ho kupuje a tu nerobi nic

Moja otazka je ako je to u bazarov toto je podla mna problematickejsie :eek:
Jana Acsová
26.08.05,12:56
To Ekonomko:

Zhrnutia tohto typu veľa nehovoria, nakoľko príspevok je prehustený rôznou problematikou. Prikláňam sa k názoru, že je vhodné položiť konkrétnu otázku a na ňu odpovedať.

Napríklad už len pojem samozdanenie u dodávateľami nesedí, lebo samozdanenie v našich podmienkach rieši § 69 - u intrakomunitárnych dodávok je osobou povinnou platiť daň príjemca, nie dodávateľ (§ 69 rieši aj inú problematiku, ale nie je mojím zámerom to v tejto chvíli rozoberať - nie všetko sa týka automobilov, nie všetko intrakomunitárneho dodania).

Problematika je oveľa širšia a z môjho pohľadu nie veľmi výstižne zhrnutáhttp://www.porada.sk/images/icons/icon11.gif.

Navrhujem zmazať príspevok 26 a následne položiť konkrétnu otázku.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
Myslím si, že by to bolo v prospech zadania tejto témy.

Ja následne zmažem tento príspevok.
misurka
30.08.05,05:52
Kupili sme osobný automobil - ojazdený. Toto auto budeme využívať na firemné účely, t. j. na služob. cesty ap. Sme plátcami DPH. Dodávateľom je súkr. osoba z Belgicka, kt. ho predáva cez belg. autobazár. Na tejto fakture je uvedená cena aj s DPH. Ja naozaj neviem, čo s tým mám robiť!!!
Mne na DU Dolné Rudiny Žilina bolo povedané, že kupené ojazdené auto z EU využívané na firem. účely sa samozdaňuje a je nárok i na odpočet, tak teraz naozaj neviem.
Jana Acsová
30.08.05,14:37
To Misurka:

Aká DPH je vypočítaná na faktúre? Z celej hodnoty, alebo inak (mám na mysli režim zdanenia v Belgicku, t.j. či uplatnili osobitnú úpravu zdanenia použitého tovaru, alebo nie)?
misurka
31.08.05,05:56
Na fakture je napísané:

5.500 EUR - TVA inclus(vrátane DPH). Môj belg. šéf mi povedal, že táto DPH musela byť v tomto prípade zaplatená.Ja tomu nerozumiem.


To Misurka:

Aká DPH je vypočítaná na faktúre? Z celej hodnoty, alebo inak (mám na mysli režim zdanenia v Belgicku, t.j. či uplatnili osobitnú úpravu zdanenia použitého tovaru, alebo nie)?
Jana Acsová
31.08.05,07:32
Na fakture je napísané:

5.500 EUR - TVA inclus(vrátane DPH). Môj belg. šéf mi povedal, že táto DPH musela byť v tomto prípade zaplatená.Ja tomu nerozumiem.Pozriem sa na to.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
misurka
31.08.05,07:49
Dakujem za ochotu!!!
Pozriem sa na to.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
Jana Acsová
31.08.05,07:54
Jana Acsová
31.08.05,13:17
Na fakture je napísané:

5.500 EUR - TVA inclus(vrátane DPH). Môj belg. šéf mi povedal, že táto DPH musela byť v tomto prípade zaplatená.Ja tomu nerozumiem.Ešte doplňujúca otázka:
Tovar ste nadobudli od belgického autobazáru a ten uvádza svoje IČ DPH na faktúre?
misurka
31.08.05,13:28
Áno, uvádza tam svoje IČ DPH.Jednoducho pri kolonke T.V.A.(DPH) je 0463086116 bez kodu krajiny.
Ešte doplňujúca otázka:
Tovar ste nadobudli od belgického autobazáru a ten uvádza svoje IČ DPH na faktúre?
Jana Acsová
31.08.05,13:30
Áno, uvádza tam svoje IČ DPH.Jednoducho pri kolonke T.V.A.(DPH) je 0463086116 bez kodu krajiny.:eek:

T.j. je to osoba registrovaná na daň ... šup, šup ... over cez DÚ a daj mi vedieť.

Od rána sa tomu venujem a nerada by som mala nesprávne uzávery ...http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
misurka
31.08.05,13:33
Teraz som overovala cez net, ano je to platné IČ DPH belg. autobazáru, len oni zabudli uviesť kod BE pred číslo.
:eek:

T.j. je to osoba registrovaná na daň ... šup, šup ... over cez DÚ a daj mi vedieť.

Od rána sa tomu venujem a nerada by som mala nesprávne uzávery ...http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
misurka
31.08.05,13:33
Si straaasne zlata...
:eek:

T.j. je to osoba registrovaná na daň ... šup, šup ... over cez DÚ a daj mi vedieť.

Od rána sa tomu venujem a nerada by som mala nesprávne uzávery ...http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
Jana Acsová
31.08.05,14:36
Nákup ojazdeného osobného auta kategórie M1 slovenským platiteľom DPH od belgického autobazáru, ktorý je osobou identifikovanou na daň v Belgicku:

Nakoľko bola voči tuzemskému platiteľovi dane uplatnená daň (TVA inclus-(francúzsky vrátane DPH) pozn. red. http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif), mám za to, že belgický autobazár uplatnil osobitnú úpravu uplatňovania dane pri použitom tovare. Na tento prípad sa vzťahuje § 66 ZDPH nasledovne:

1) uplatnenú daň nemôžeš odpočítať (§ 66 ods. 7 ale aj 49 ods. 7)
2) nadobudnutie použitého tovaru, ak je predávajúci obchodník z iného členského štátu a uvedený tovar bol zdanený podľa osobitnej úpravy uplatňovania dane v inom členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala, nepovažuje sa za nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11, preto sa na firmu nevzťahuje ani povinnosť samozdanenia.
3) kúpu si povinná viesť v záznamovej povinnosti podľa § 70 ZDPH.

Osobitná úprava sa všeobecne viaže na predaj použitého tovaru, ktorý bol obchodníkovi dodaný na území ES - tak znie usmernenie k § 66 zverejnené v rámci zovšeobecnených informácií DR SR, ako i z § 66 ods. 2 ZDPH, t.j. malo by sa jednať o všeobecnú zásadu uplatňovanú v rámci celej EÚ.

Nezabudnúť:
- vyžiadať si od belgického autobazáru faktúru s IČ DPH.
Jana Acsová
01.09.05,08:15
Ešte poznámka:

Ustanovenia ZDPH o vystavení faktúry belgickým autobazárom sa vzťahujú primerane, nakoľko sa nejedná o intrakomunitárne dodanie/nadobudnutie tovaru v zmysle zákona (v SR § 11 ZDPH.) Na faktúre musí byť uvedená odvolávka na uplatnenie osobitnej úpravy.

Predpokladám uplatnenie tejto zásady v rámci celej EÚ.
misurka
05.09.05,06:22
Ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúce odpovede.

Nechápem však jednu vec. Najskôr som bola s týmto problémom za správcom dane, ten tvrdil DPH neplatiť. V stredu poobede som bola ešte za metodičkou, kt. mi tvrdila DPH zaplatiť - NECH ŽIJÚ DAŇOVÉ ÚRADY!!!
Jana Acsová
05.09.05,08:04
Nechápem však jednu vec. Najskôr som bola s týmto problémom za správcom dane, ten tvrdil DPH neplatiť. V stredu poobede som bola ešte za metodičkou, kt. mi tvrdila DPH zaplatiť - NECH ŽIJÚ DAŇOVÉ ÚRADY!!!Dôvodom je pravdepodobne to, že na tento prípad ešte neexistuje metodika. Prešla som si všetky dostupné materiály a dokumentáciu, žiadna stopa po riešení tohto prípadu, dokonca ani s jasným pohľadom na postup pri použití osobitného spôsobu zdaňovania použitého tovaru zo všeobecného hľadiska.

Ale na obhajobu DÚ - nové prípady prináša iba prax ... t.j. aj problematika sa rieši postupne.
Aj ja ešte budem pokračovať v konzultáciách.

Aj z tohto dôvodu som zaviedla novú tému, na riešenie bežných ale aj problematických situácií spojených s nákupom motorových vozidiel.

http://www.porada.sk/showthread.php?t=12413
misurka
05.09.05,08:42
Ešte raz dík.
Vytlačila som si tvoj celkový výklad, DPH neodvediem a v prípade kontroly budem obhajovať Tebou uvedenými paragrafmi.
Dôvodom je pravdepodobne to, že na tento prípad ešte neexistuje metodika. Prešla som si všetky dostupné materiály a dokumentáciu, žiadna stopa po riešení tohto prípadu, dokonca ani s jasným pohľadom na postup pri použití osobitného spôsobu zdaňovania použitého tovaru zo všeobecného hľadiska.

Ale na obhajobu DÚ - nové prípady prináša iba prax ... t.j. aj problematika sa rieši postupne.
Aj ja ešte budem pokračovať v konzultáciách.

Aj z tohto dôvodu som zaviedla novú tému, na riešenie bežných ale aj problematických situácií spojených s nákupom motorových vozidiel.

http://www.porada.sk/showthread.php?t=12413