katarina30
08.07.05,11:24
Má niekto skúsenosť ako postupuje daňový úrad pri vypočte penále pri oneskorenej platbe dane z prechodu a prevodu nehnuteľností, keď v roku 2004 bol neúspešne doručený výmer dane (z titulu zmeny adresy daňovníka) a daň bola zaplatená až v roku 2005 na opakovanú výzvu. Zvyknú penále odpustiť? Ide o Daňový úrad Malacky
skvarki
08.07.05,11:50
Nepises za ktory rok bola dan vyrubena. Ak sa nemýlim tak do rokuku 2002 to bolo 0,5% z dlžnej sumy za každý den, v roku 2002 0,1% z dlžnej sumy a od roku 2003 sa vyrubuje sankčný úrok za každý den omeškania. Ak si nenahlásila na DU zmenu adresy tak oni povazuju zasielku za dorucenu po troch dnoch od vratenia zasielky. Pokuta sa neuklada do 500,- Sk. Ak to bude viac tak ti ju ulozia.
lenkak
08.07.05,18:51
Vieš si to pozrieť aj na ich stránke www.drsr.sk. (pomôcky/daňová kalkulačka) Zadáš o akú daň sa jedná, sumu a dátum kedy si to mala zaplatiť a kedy si v skutočnosti zaplatila.
katarina30
08.07.05,19:43
Ďakujem za rady, to známu veľmi nepoteším