srska
28.03.09,09:31
Mámám súrnu otázku pre tých, ktorí posielajú DP zo zaručeným elektronickým podpisom cez službu eTAX:
1. Ide vám vyplniť kolonka "vypracoval" na strane 8 DP?
2. V časti V - miesto na osobitné záznamy daňovníka: - dá sa doplniť text?

Mne ani 1 ani 2 cez klávesnicu nejde.

Poz.: Pri vyplňaní DP online sú obe kolonky prístupné.

Ďakujem za odpoveď