koalko
08.07.05,13:19
Prvý krát v roku 2004 mala naša spoločnosť zisk vo výške cca 20000,-Sk. Za predchádzajúce roky sme mali straty vo výške cca 45000.-SK
Nemáme vytvorený zákonný rezervný fond. Chcem sa opýtať či spoločnosť z uvedeného zisku si musí vytvoriť najprv FR t.j. 10% z VI t.z. že celých 20.tis.
by som preučtovala na FR. Alebo si nevytborím FR a čiastočne vykryjem stratu minulých rokov. Lebo vlastne aj tak ten FR je na krytie strát.
Ja viem, že o tom má rozhodnúť valná hromada, ale oni sa ma to pýtali čo si majú schváliť.
Jana Acsová
08.07.05,13:31
Povinný prídel do rezervného fondu rieši spoločenská zmluva, ktorá môže mať totožné, alebo odchylné riešenie oproti Obchodnému zákonníku. Spravidla je tvorba totožná t.j. rezervný fond sa tvorí (ak si nemala povinnosť tvorby pri vzniku spoločnosti - to nájdeš iba v spoločenskej zmluve) vo výške 5 % čistého zisku, do výšky 10 % ZI. Hranica 10 % môže byť plnená viac rokov, ale zo zisku vždy 5 % - samozrejme rovnako so zreteľom maximálnej hranice t.j. 10 % ZI (to by ti vyšlo vtedy, keby bol zisk vyšší).
Tvoj prípad:
zisk 20.000,00 x 5 % = 1000,00 ... to je zrejme (ak nemáš iné v spoločenskej zmluve tak ako uvádzam) minimálna povinná tvorba z rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2004. Zvyšok t.j. 19.000,00 Sk môžeš použiť na úhradu straty minulých rokov - aj to doporučujem.
Doporuč spoločníkom takýto návrh na rozdelenie HV za rok 2004:
- 1.000,00 Sk - povinný prídel do RF,
- 19.000,00 Sk - na úhradu strát minulých rokov.

Schválenie návrhu je na spoločníkoch t.j. valnom zhromaždení.
bendži
08.07.05,13:31
my sme boli tento rok v podobnej situácii a radili sme sa s právnikom, tak ten jednoznačne povedal, že zákonný rezervný fond musíme tvoriť a zvyšok zisku sa dá priamo na úhradu straty minulých rokov. Takže to tak máme aj v zápise z valného zhromaždenia, tak to aj schválili, len účtovne ešte neviem, na ktoré účty to presne zaúčtujem :)
Jana Acsová
08.07.05,13:33
my sme boli tento rok v podobnej situácii a radili sme sa s právnikom, tak ten jednoznačne povedal, že zákonný rezervný fond musíme tvoriť a zvyšok zisku sa dá priamo na úhradu straty minulých rokov. Takže to tak máme aj v zápise z valného zhromaždenia, tak to aj schválili, len účtovne ešte neviem, na ktoré účty to presne zaúčtujem :)431/421 rezervný fond
431/429 úhrada straty minulých rokov
adamt
08.07.05,14:44
Tvoj prípad:
zisk 20.000,00 x 5 % = 1000,00 ... to je zrejme (ak nemáš iné v spoločenskej zmluve tak ako uvádzam) minimálna povinná tvorba z rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2004. Zvyšok t.j. 19.000,00 Sk môžeš použiť na úhradu straty minulých rokov - aj to doporučujem.
Doporuč spoločníkom takýto návrh na rozdelenie HV za rok 2004:
- 1.000,00 Sk - povinný prídel do RF,
- 19.000,00 Sk - na úhradu strát minulých rokov.

Schválenie návrhu je na spoločníkoch t.j. valnom zhromaždení.

Doporučil by som pre spoločníkov rozšíriť nasledovne:

1. 1 000 Sk - povinný prídel do RF, -vytvoriť
2. 19 000 Sk - na úhradu strát minulých rokov
3. 1 000 Sk - použitie vytvoreného RF na úhradu strát minulých rokov
Jana Acsová
08.07.05,14:55
Doporučil by som pre spoločníkov rozšíriť nasledovne:

1. 1 000 Sk - povinný prídel do RF, -vytvoriť
2. 19 000 Sk - na úhradu strát minulých rokov
3. 1 000 Sk - použitie vytvoreného RF na úhradu strát minulých rokovRezervný fond sa tvorí prvýkrát v roku 2005 z HV za rok 2004. Použitie rezervného fondu určuje: Obchodný zákonník, spoločenská zmluva (doplnenie sa robí aj v smernici).
Nevidím dôvod (čo do významnosti sumy) pri tvorbe RF v čiastke 1000,00 Sk zároveň vykázať jeho použitie. (aj so zreteľom na zmenu ustanovení ZDP, keď sa už neviaže čerpanie fondu na možnosť odpočtu daňovej straty).
heket
03.11.05,07:30
[QUOTE=AVO]Povinný prídel do rezervného fondu rieši spoločenská zmluva, ktorá môže mať totožné, alebo odchylné riešenie oproti Obchodnému zákonníku. Spravidla je tvorba totožná t.j. rezervný fond sa tvorí (ak si nemala povinnosť tvorby pri vzniku spoločnosti - to nájdeš iba v spoločenskej zmluve) vo výške 5 % čistého zisku, do výšky 10 % ZI. Hranica 10 % môže byť plnená viac rokov, ale zo zisku vždy 5 % - samozrejme rovnako so zreteľom maximálnej hranice t.j. 10 % ZI (to by ti vyšlo vtedy, keby bol zisk vyšší).[QUOTE=AVO]

V jednej spoločnosti /s.r.o./ bol vytvorený rezervný fond až do výšky 20% základného imania. Čo by ste s tým urobili ? Ponechali tak alebo by ste to preúčtovali na 10%.V spoločenskej zmluve je to podľa zákona 10%. Prečo to tak urobili je ilerevantné , dôležité je čo s tým teraz urobiť.Aké máte skúsenosti a aké postupy by ste zvolli?
alena
22.01.06,16:00
prvý rok účtujem s.r.o., vyšiel im zisk a neviem kedy správne účtovať prídel do rezervného fondu a podiely na zisku - ešte v decembri 2005 alebo až po uzávierke v roku 2006, keď to schváli VZ? Mám v tom ešte zmätok a oni chcú čo najskôr podať daňové priznanie kvôli podielom. V spoločenskej zmluve majú: Rezervný fond bude vytvorený vo výške 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej uzávierke .... Ďakujem
Tweety
22.01.06,17:15
prvý rok účtujem s.r.o., vyšiel im zisk a neviem kedy správne účtovať prídel do rezervného fondu a podiely na zisku - ešte v decembri 2005 alebo až po uzávierke v roku 2006, keď to schváli VZ? Mám v tom ešte zmätok a oni chcú čo najskôr podať daňové priznanie kvôli podielom. V spoločenskej zmluve majú: Rezervný fond bude vytvorený vo výške 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej uzávierke .... Ďakujem
Najprv uzatvoríš účtovné obdobie roka. Keď VZ schváli rozdelenie zisku, až vtedy ho môžeš preúčtovávať .Vtedy urobíš prídel do RF a ostatné .:eek: