STom
12.07.04,22:00
Chcel som reagovať na tému o zálohách do EU ale radšej zakladám novú tému.

Uvedomili ste si, že zálohy a DPH sa nemusia týkať iba EU? Ak si objednávate službu v treťom štáte a je to služba podľa §15 ods. 8, je miestom dodania služby SR, t.j. takéto dodanie služby teda spadá pod náš zákon o DPH.

Podľa §69 ods. 3 sa v týchto prípadoch dáňová povinnosť prenáša na Vás. Čo to znamená ak Vášmu dodávateľovi služby z tretieho štátu poskytnete na službu zálohu? Váš dodávateľ príjme platbu za službu s miestom dodania v SR a mal by preto odviesť z tejto prijatej platby DPH. Ale keďže povinnosť platiť daň sa preniesla na Vás, urobíte to za neho Vy. Dátumom dodania je prijatie platby u dodávateľa - je potrebné ho požiadať aby Vám ten dátum oznámil ?

Zatiaľ to ešte vyzerá celkom "v pohode". Odvediem za dodávateľa daň, ktorú si hneď znovu uplatním na odpočte. Takže okrem administratívy, ma to veľmi neobťažuje.

Ale, kedy si môže nárokovať odpočet? Ak mám doklad. Lenže aký doklad? Nepredpokladám, že dodávateľ nám bude posielať "faktúru" o prijatí platby. V Thajsku asi zákon podobnú povinnosť dodávateľovi stanovovať nebude. Znamená to teda, že daň musím odviesť ale nárokovať si je nemôžem? Nárok mi vznikne až keď od dodávateľa dostanem konečnú vyúčtovaciu faktúru?

Neviem ako Vám ale mne sa toto už zdá ako istý druh zvrátenosti zákona. Podľa mňa to tak "zákonodarca" nemohol chcieť, len to takto ďaleko nedomyslel.

Alebo zle uvažujem a je to nejak inak? Aký na to máte názor?

STom