libling
05.04.09,22:04
SZČO nastúpil od 1.1.2008 do pracovného pomeru .Celý rok 2008 platil odvody do poisťovní z minimálnej mzdy ako SZČO. Má možnosť požiadať sociálnu poisťovňu o vrátenie týchto odvodov nakoľko platil odvody z pracovného pomeru a ako dobrovoľný platiteľ sa neodhlásil zo sociálky?
Ďakujem za radu.
Dáša_
05.04.09,22:18
SZČO nastúpil od 1.1.2008 do pracovného pomeru .Celý rok 2008 platil odvody do poisťovní z minimálnej mzdy ako SZČO. Má možnosť požiadať sociálnu poisťovňu o vrátenie týchto odvodov nakoľko platil odvody z pracovného pomeru a ako dobrovoľný platiteľ sa neodhlásil zo sociálky?
Ďakujem za radu.

nie