sekvoja2
19.04.09,21:18
Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu niekoho kto má podobnú skúsenosť alebo sa v tejto problematike vyzná a taktiež by som veľmi rada počula mienku pána Jozefa Mihála. Za každé stanovisko vám ďakujem. Takže vec je takáto. Moja mama ma 52 rokov a tri študujúce deti. Otec má firmu, kde moja mama robí účtovníctvo, čiže je zamestnaná na Slovensku a súčasne má otvorenú živnosť v Rakúsku, kde pracuje ako opatrovateľka.
Od júna minulého roku si platila sociálne poistenie na Slovenku a taktiež v Rakúsku. Keďže v rámci EÚ sa sociálne poistenie môže platiť len v jednej krajine a z finančného hľadiska jej viac vyhovuje platenie v Rakúsku (hlavne kvôli prídavkom na deti, keďže deti ešte študujú) môže sa sama rozhodnúť v ktorej krajine si to bude platiť, alebo je to povinne na Slovensku? Keďže od júna 2008 platila sociálne poistenie v oboch krajinách môže doložiť rakúske potvrdenie o tom, že si ho platila v Rakúsku a žiadať vrátenie čiastky, ktorú platila na Slovensku?
Kvôli penzii ostávala tiež zamestnaná na Slovensku, lenže vraj stačí platiť do penzijného fondu, takže tým pádom od 1.4. 2009 skončila pracovný pomer na Slovensku a platí si len penzijný fond. Je to v poriadku a nebude to mať nejaký vplyv na jej penziu?
Ďakujem
Lianka
26.04.09,11:06
Skus aj tu, mozno najdes odpoved: http://www.porada.sk/950256-post3.html
Marína
26.04.09,21:06
zdroj www.socpoist.sk (http://www.socpoist.sk)

Výkon práce v dvoch a viacerých členských štátoch EÚ, vrátane štátov EHP a Švajčiarska
V situáciách ak zamestnanec vykonáva svoju činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov alebo ak sa v takejto situácii nachádza samostatne zárobkovo činná osoba, uvedené osoby oznamujú túto skutočnosť podľa vykonávacieho nariadenia [nariadenie Rady (ES) č. 574/1972] príslušnej inštitúcii sociálneho zabezpečenia v mieste bydliska (na území Slovenskej republiky, príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne). Určenie uplatniteľnej legislatívy sa vzťahuje aj na zamestnancov zamestnávateľa, ktorý na základe povolenie prevádzkuje medzinárodne dopravné služby.
Vo vyššie uvedených prípadoch osoby podávajú príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť vzťahujúcu sa na ich situáciu. Po kontrole údajov pobočka Sociálnej poisťovne postúpi žiadosť Sociálnej poisťovni, ústredie, ktorá posúdi situáciu danej osoby a v prípade ak osoba podlieha legislatíve SR, vydá formulár E 101, ktorý zašle danej osobe doporučene.
Výnimka, kedy sa na danú osobu vzťahujú legislatívy dvoch členských štátov
Existuje situácia, ak sa na osobu vzťahujú legislatívy dvoch štátov a to v prípade, ak osoba vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na území SR a súčasne je zamestnaná na území iného členského štátu EÚ, nakoľko SR je uvedená v prílohe VII. základného nariadenia. V tomto prípade platí samostatne zárobkovo činná osoba poistné na sociálne zabezpečenie podľa legislatívy SR a zo zamestnania platí príspevky na sociálne zabezpečenie na území členského štátu, v ktorom je zamestnaná.
Uplatňovanie výnimky podľa článku 17 základného nariadenia
Výnimka podľa tohto článku sa uplatňuje zo všetkých článkov určujúcich uplatniteľnú legislatívu, teda tak zo všeobecných pravidiel ako aj z osobitných pravidiel určujúcich uplatniteľnú legislatívu. Na základe tohto článku dva alebo viac členských štátov môžu spoločnou dohodou upraviť výnimku z týchto článkov v záujme danej osoby alebo v záujme určitej kategórie osôb. Na uzatváranie takýchto dohôd je na území SR vecne príslušné Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Podrobnejšie informácie poskytuje ministerstvo.

Pozri aj tému http://www.porada.sk/t92780-prihlasovacie-povinnosti-na-zaciatku.html