daria
21.04.09,15:37
Ahojte poraďáci,

poraďte ako mám zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou vysvetliť,
že ak príde do práce vo sviatok, ktorý je inak jeho obvyklým pracovným dňom má mzdu za tento odpracovaný sviatok zahrnutú v základnom plate.
T.j. dostane zaplatený len na príplatok za prácu za sviatok a že tieto hodiny odpracované vo sviatok nie sú pre neho nadčasovými hodinami?

Už som mu vymenovala § v ZP a stále ma nechce pochopiť.

Vďaka.
jankasm
22.04.09,08:04
Ahojte poraďáci,

poraďte ako mám zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou vysvetliť,
že ak príde do práce vo sviatok, ktorý je inak jeho obvyklým pracovným dňom má mzdu za tento odpracovaný sviatok zahrnutú v základnom plate.
T.j. dostane zaplatený len na príplatok za prácu za sviatok a že tieto hodiny odpracované vo sviatok nie sú pre neho nadčasovými hodinami?

Už som mu vymenovala § v ZP a stále ma nechce pochopiť.

Vďaka.

Vysvetli mu to tak, že má v zmluve stanovený napr. 40 hod týždenný pracovný čas. A pokiaľ v týždni neodpracuje 40 hodín, tak žiadny nadčas. Nadčas začína až po 40-tej hodine.
Čiže ak odpracuje napr. 4 dni, t.j. 32 hodín, a 5 deň je sviatok, kedy on príde do práce, tak aj keď vo sviatok odpracuje 8 hodín, stále je to dokopy 40, teda žiadny nadčas.

Dostane príplatok za prácu vo sviatok.
AMM
06.10.09,18:07
Ahojte poraďáci,

poraďte ako mám zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou vysvetliť,
že ak príde do práce vo sviatok, ktorý je inak jeho obvyklým pracovným dňom má mzdu za tento odpracovaný sviatok zahrnutú v základnom plate.
T.j. dostane zaplatený len na príplatok za prácu za sviatok a že tieto hodiny odpracované vo sviatok nie sú pre neho nadčasovými hodinami?

Už som mu vymenovala § v ZP a stále ma nechce pochopiť.

Vďaka.

Takže dostane sa mu klasicky preplatí ten sviatok priemerom a k tomu dostane iba príplatok na nadčas 50%?
Rozumiem tomu správne?
hanelie
06.10.09,18:12
nie príplatok za nadčas, ale príplatok za prácu vo sviatok / min 50 - 100%
AMM
06.10.09,18:17
Jasne, pomýlila som sa.
Ďakujem!

Ešte sa opýtam: Platí to aj, keď má pri mesačnej mzde preplácané sviatky priemerom? T.j. prácu za sviatok bude mať preplatenú priemerom a k tomu dostane príplatok za sviatok?
Andyke
06.10.09,18:20
Zaplatíš mzdu za odpracované hodiny, príplatok za prácu vo sviatok a ak tam bol aj nadčas tak aj príplatok za nadčas
mzdarka renca
06.10.09,18:22
Jasne, pomýlila som sa.
Ďakujem!

Ešte sa opýtam: Platí to aj, keď má pri mesačnej mzde preplácané sviatky priemerom? T.j. prácu za sviatok bude mať preplatenú priemerom a k tomu dostane príplatok za sviatok?

ak pracuje, tak mu patrí mzda, nie priemerka + príplatok za sviatok
AMM
06.10.09,18:25
Nadčas nemal, len som si nebola istá, či je správne, že ten deň bude mať preplatený priemerom.
AMM
06.10.09,18:28
ak pracuje, tak mu patrí mzda, nie priemerka + príplatok za sviatok

Tak tomu už vôbec nerozumiem:
V septembri boli 2 sviatky. Počas jedného robil - takže mu dám odpracovaných 21 pracovných dní + príplatok za sviatok 50% a druhý sviatok, počas ktorého nerobil mu zaplatím náhradu mzdy za sviatok priemerom?
AMM
06.10.09,18:42
A je potom možné, že zamestnanec dostane menej ako keby počas sviatku nepracoval?
mzdarka renca
06.10.09,19:38
A je potom možné, že zamestnanec dostane menej ako keby počas sviatku nepracoval?
nemôže mať nižšiu mzdu
§ 122
Mzda a náhrada mzdy za sviatok


(1) Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni.

(2) Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, patrí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok hodina náhradného voľna. V tom prípade mu mzdové zvýhodnenie nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inak dohodnutom období po výkone práce vo sviatok, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1. Za čerpanie náhradného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(3) Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok. U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, považuje za odpracovaný deň, za ktorý mu patrí mzda. Tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za sviatok nepatrí. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno dohodnúť, že aj u zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa bude postupovať podľa prvej vety.
AMM
06.10.09,21:24
Skúsim napísať svoj postup výpočtu:
Zamestnanec má mzdu 544 EUR/mes. + 136 EUR/mes. Priemerku má 4,2034 EUR/hod. Úväzok má 8 h/denne. V septembri boli 2 sviatky a 20 pracovných dní, ale v skutočnosti odpracoval 21 dní a teda mal len 1 sviatok.

Ak zohľadním, že pracoval 21 dní:
544/184 h fond PČ x 168 h opracovaných = 496,6957
136/184 h fond PČ x 168 h opracovaných = 124,1739

náhrady za 1 sviatok: 8 h x 4,2034 = 33,6272
príplatok za 1 sviatok 50 %: 8 x 4,2034 x 50% = 16,8136

Spolu: 671,32 EUR


Prosím vás, mohli by ste mi to skontrolovať? Prípadne opraviť chyby!
Ďakujem!
Andyke
06.10.09,23:16
Citát:
Pôvodca textu príspevku: AMM
Skúsim napísať svoj postup výpočtu:
Zamestnanec má mzdu 544 EUR/mes. + 136 EUR/mes. Priemerku má 4,2034 EUR/hod. Úväzok má 8 h/denne. V septembri boli 2 sviatky a 20 pracovných dní, ale v skutočnosti odpracoval 21 dní a teda mal len 1 sviatok.


A prečo si delil 544 € a 136 € 23 dňami za september ?
AMM
07.10.09,08:49
Urobila som chybu v nahadzovaní do programu, takže znova:
544/176 h fond PČ x 168 h opracovaných = 519,2727
136/176 h fond PČ x 168 h opracovaných = 129,8182

náhrady za 1 sviatok: 8 h x 4,2034 = 33,6272
príplatok za 1 sviatok 50 %: 8 x 4,2034 x 50% = 16,8136

Spolu: 699,54 EUR

Je to takto správne?
A má zamestnanec nárok na stravný lístok aj za sviatok, počas ktorého pracoval?