zuveska
19.07.05,17:44
Prosím, poraďte mi, potrebujem spracovať DPH finančnému poradcovi, ktorý je registrovaný za plátcu DPH od mája 2005. Od apríla 2005 vlastní všetky možné licencie od UFT a ani jedna z jeho činností nepodlieha DPH. Podľa mňa teda ani nemá nárok na odpočet dane na vstupe. Ako mám postupovať pri účtovaní nákladov: mám účtovať aj o DPH, uviesť ju do r. 14 priznania s tým, že nárok na odpočítanie nevzniká a na konci roka neuplatnenú DPH preúčtovať do nákladov alebo účtovať rovno všetko do nákladov tak ako keď nebol plátcom DPH a do riadku 14 priznania DPH neuvádzať nič? Alebo je nato úplne iný postup?
Ak máte s tým niekto skúsenosti, prosím o rýchlu pomoc. Ďakujem, Zuzana
KEJKA
19.07.05,16:25
ak má len služby oslobodené, tak ako sa mohol zaregistrovať? Povinne určite nie a dobrovoľne by to bola hlúposť.
No ale je registrovaný, tak čo s tým?
Zaúčtovala by som všetky vyšlé faktúry a ak ani jedna nie je s DPH, tak všetky náklady na vstupe by som účtovala v plnej výške do nákladov - nie je nárok na odpočet.
Ak sa dá predpokladať, že v budúcnosti bude mať faktúru na výstupe s DPH, teda robí možno už teraz nejaké aktivity, ktoré vyústia do fakturácie služby s DPH, tak aspoň tzv. režijné náklady by som účtovala s koeficientom ( DPH sa preráta koeficientom a časť sa uplatní).
Dúfam, že som pomohla.
zuveska
19.07.05,16:38
Registroval sa preto, lebo do konca marca podnikal na základe živnostenského listu, nemal žiadne licencie a v podstate robil sprostredkovanie. Obrat mu presiahol 1,5 mil.. Bola iná možnosť?
KEJKA
19.07.05,16:47
sprostredkovanie pôžičiek je oslobodené. Sprostredkovanie postúpenia pohľadávky tiež. Mal aj vtedy rozlišovať aké sprostredkovanie robí. Bežné sprostredkovanie ale aj faktoring ide do obratu. Ale služby oslobodené nie. Takže možno sa nemal registrovať - DÚ to nekontroluje, ked podal žiadosť o registráciu, tak ho zaregistrovali. Bud požiada o nejaké opravné konanie, alebo vyčká tuším 12 mesiacv a požiada o zrušenie registrácie. A dovtedy bude dávať daňové priznanie. Potom by som naozaj nič nedávala do odpočítania DPH.
accad
19.07.05,17:57
Podľa § 39 ods.1) písm.a) zákona č.222/2004 o DPH sú oslobodené od dane poskytnutie, dojednávanie a sprostredkovanie úveru, poskytnutie a sprostredkovanie pôžičky, správa úveru a pôžičky osobou, ktorá ich poskytla, a sprostredkovanie sporenia,

Podľa § 4 ods.9 na účely tohto zákona sa obratom rozumejú ...Výnosy (príjmy) z ..., a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby.

Z toho vyplýva, že služby, ktoré sú oslobodené od dane, avšak do obratu na účely registrácie sa musia zahrnúť, sú finančné služby podľa § 39. Finančné služby sa nezahrnú do obratu len v tom prípade, že budú poskytované v súvislosti s iným hlavným plnením a k tomu hlavnému plneniu budú len doplnkovými službami, to znamená same osebe netvoria cieľ.

Vo firme, ktorá poskytuje iba finančné služby podľa § 39 ods.1 písm.a) a z titulu obratu sa musela registrovať ako platca DPH, auditorskou firmou bolo doporučené účtovať DPH na vstupe na 343/analytika neupl. podľa § 49 ods.3 a až na konci zdaňovacieho obdobia (mesačne, štvrťročne) preúčtovať na príslušný nákladový účet.
Za týmto účelom je vytvorená excelovská tabuľka, kde sa vpisujú jednotlivé DPH podľa dokladov k príslušným nákladovým účtom a jednou čiastkou sa preučtujú k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia na príslušné nákladové účty.