zuzana
14.07.04,11:02
Ak zamestnanec čerpá náhradné voľno má nárok na stravný lístok?Neodpracoval síce viac ako 4 hodiny v daný deň, alebo sa mu to počíta do odprac.dní a hodín, ako keby bol v práci.Nemáme žiadnu kol.zmluvu.
Aňa
14.07.04,11:20
Ja si myslím, že keď nie je žiadny interný predpis, tak záleží od firmy ako rozhodne.
vladan
14.07.04,11:38
ak to v smenovke neuvádzate ako NV alebo ako odpracovaný čas (napr. 8 hodín), tak ja by som mu stravný lístok dala, ale ak máte uvedené NV, tak podľa zákonníka práce mu stravný lístok nepatrí. ale ak si to ošetríte interným predpisom, že zamestnanec bude mať nárok na stravný lístok aj v čase, keď čerpá náhradné voľno, tak mu ten stravný lístok môžte dať. Ale podotýkam, že to musí byť formou interného predpisu, pretože (ako píšete) zamestnanec má nárok na stravný lístok ak odpracuje za smenu viac ako 4 hodiny.
Ešte teraz rozmýšľam, že ak by odpracoval v nejaký deň viac ako 11 hodín - tak by mu mali patriť 2 stravné lístky, takže takto by sa vám to mohlo vyrovnať. že za viac ako 11 hodín mu dáte 2 lístky a za náhradné voľno mu lístok nedáte.
Hlinkovx
05.08.04,09:55
V zákonníku práce je síce napísané, že zamestnanec má nárok na stravné po odpracovaní 4 hodín, ale v paragrafe 151 odsek 5 je tiež uvedené že:

si môže upraviť podmienky poskytovania stravného
a okruh ľudí, ktorým bude stravné poskytovať
Podľa môjho názoru, keď sa zamestnávateľ rozhodne poskytovať stravné aj počas PN popr. dovolenky, zákon mu to umožňuje.My sme napr. malá eseročka, nemáme ani odbory ani zamestnaneckú radu a ani nič podobného.
Milka
05.08.04,21:38
Počas čerpanie náhradného voľna by si stravný lístok zaslúžil, lebo tie hodiny musel v skutočnosti odpracovať / podľa Zakonníka práce - je potrebné odpracovať 4 hodiny, aby mal nárok na stravu/ - záleží od smernice, dokonca sa môže poskytnuť i počas čerpania dovolenky.