zuzana
14.07.04,12:43
Konateľ spoločnosti, ktorý je riadny zamestnanec spoločnosti(pracovná zmluva) si schválil odmenu, ktorá má byť vypl.v roku 2004 v sume 400.000Sk brutto za dobré výsledky dosiahnuté v roku 2003.Táto odmena bude mzdovým nákladom.Zahrniem mu ju riadne do mzdy napr.v júni(bude vyplatená)a riadne z toho spravím odvody?Pri vym.základe do evid.listu dôchodkov.zabezpeč. dám riadne vymeriavací základ z touto odmenou, alebo iba vym.základ, ktorý bude max.40533Sk?Môžem mu to dať takto do mzdy?Ako z toho budem počítať priemer na dovolenku?Mali ste už niekto z Vás takýto prípad?Môže mať mzdu napr.390 000 za mesiac?
Jozef Mihál
14.07.04,13:34
Dotyčná osoba paralelne vykonáva dve činnosti - činnosť zamestnanca a činnosť konateľa. Odmena konateľa nie je mzdou, nezapočítava sa do priemeru na dovolenku.

Považuje sa však za príjem zo závislej činnosti, viď § 5 odsek 1b) ZDP.

Z činnosti konateľa nevyplýva povinnosť sociálneho poistenia. Preto z odmeny konateľa nebude odvod na sociálne poistenie.

Niečo iné je zdravotné poistenie. Tam odvod bude. Podľa výkladu JUDr. Kopeckého zo VŠZP osobitne treba stanoviť VZ zamestnanca, osobitne VZ konateľa. Takže odvod na ZP bude 2x z 32000 Sk.
bea
14.07.04,13:50
Ja som tak rozumela otázke, že konateľ spoločnosti je riadny zamestnanec a ako zamestnanec dostane odmenu. A v tom prípade je to podľa mňa inak.
My takéto prípady účtujeme už v r. 2003 ako rezervu na odmeny. Do priemerky na dovolenku odmena ide 3/12 za štvrťrok.
A do poisťovní uvádzame maximálny vymeriavací základ.
V tomto prípade si čo myslíte p. Mihál?
zuzana
14.07.04,13:50
Ale ak si ju dal ako zamestnanec, nie ako konateľ za prácu, ktorú odviedol, napr.za získavanie zákaziek za rok 2003, za vedenie chodu firmy, lebo v prac.zmluve má uvedenú pozíciu riaditeľa spoločnosti?
bea
14.07.04,13:51
Zuzana, sme na sekundu rovnako rýchle?!
Jozef Mihál
14.07.04,13:52
zuzana a bea,
z mojej vyššej odpovede vyplýva, že je výhodné dať si odmenu ako odmenu konateľa, nie sú odvody na sociálne poistenie.
Ak by ale šlo o odmenu (prémie) jeho ako zamestnanca, tak je to mzda ako akákoľvek iná - odvody, pracovnoprávny priemer atď.
A potom tak, ako píšete bea, do PP priemeru jednou štvrtinou, na odvody max.VZ.
Ešte pre zuzanu - aj keď to bude odmena konateľa, do nákladov firmy to ide. Je to totiž na druhej strane pre konateľa príjem zo závislej činnosti.
bea
14.07.04,13:55
No, u nás je to jedno, lebo aj tak majú max. vymeriavací základ!
Jozef Mihál
14.07.04,14:00
Aha, ak má max.VZ aj bez odmeny konateľa, potom je výhodnejšie dať to ako odmenu zamestnanca. Zdravotné poistenie sa bude platiť LEN RAZ z 32000 Sk. Kopecký by totiž chcel zdravotné aj zo mzdy zamestnanca (VZ 32000) aj z odmeny konateľa (ďalší VZ 32000).
V prípade odmeny zamestnanca pozor, musí sa z toho zaplatiť 0,8% na úrazové...

Celkovo to vychádza tak, že asi lepšie je odmena zamestnanca.

Ale úplne najlepšie je počkať na rok 2005 a vyplatiť to ako podiel na zisku za rok 2004, ušetrí sa aj to úrazové...
zuzana
14.07.04,14:14
Pre p.Mihál a bea:
Ďakujem Vám za rýchlu odpoveď, prajem pekný deň.
Veva
14.07.04,17:55
Zuzana ,ako máte presne definované - ročná odmena alebo slovo odmena za dosiahnuté hospodárske výsledky roku 2003, ja by som polemizovala na ten priemer pre náhrady ,je to určite o slovíčku.
Ročná odmena - áno na štvrťroky
odmena za výsledky spoločnosti - dať všetko do priemeru ,alebo ak máte smernicu na výpočet priemeru a táto odmena nie je predmetom priemeru na RD ,....zvyšuje tým odvod na úrazové.