Mimka J.
27.05.09,12:18
Je nejako obmedzená výška jedného dokladu vystaveného z registračnej pokladne? Kedysi to bolo obmedzenie vo výške 50 000,- SK na jeden doklad. Zmenilo sa to?
Aljok
27.05.09,12:28
ZDPH

§ 71

(5) Ak cena tovaru alebo služby vrátane dane nie je viac ako 1 659,70 eura, za faktúru sa považuje aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ktorý musí obsahovať údaje podľa odseku 2 s výnimkou údaja podľa odseku 2 písm. b) a s výnimkou jednotkovej ceny podľa odseku 2 písm. g).