Zuna111
27.05.09,12:28
Dobrý deň,
vie sa mi niekto vyjadriť k nasledovnému :
Zákazník si u nás chce objednať výrobu tovaru podľa nového vzoru. Na to potrebuje formový materiál, ktorý si zaplatí. Výrobu formových dielov objednáva naša firma. Výrobca foriem je z Chorvátska. Môžeme vyfaktúrovať zákazníkovi faktúru vopred? Bez vystavenia zálohovej faktúry ? Pretože vlastne iba o prefaktúrovanie tovaru, ktorý si zákazník preberie priamo od výrobcu. Neúčtovali by sme to výnosov, iba cez účet 315.
Ďakujem
Vladimír Ozimý
27.05.09,14:43
Dobrý deň,
vie sa mi niekto vyjadriť k nasledovnému :
Zákazník si u nás chce objednať výrobu tovaru podľa nového vzoru. Na to potrebuje formový materiál, ktorý si zaplatí. Výrobu formových dielov objednáva naša firma. Výrobca foriem je z Chorvátska. Môžeme vyfaktúrovať zákazníkovi faktúru vopred? Bez vystavenia zálohovej faktúry ? Pretože vlastne iba o prefaktúrovanie tovaru, ktorý si zákazník preberie priamo od výrobcu. Neúčtovali by sme to výnosov, iba cez účet 315.
Ďakujem


:) tak to neviem ako spravíte...ale hlavne nie je to téma do DPH
Zuna111
28.05.09,06:22
Ale ja si myslím, že sa to týka DPH, pretože tým, že budeme účtovať faktúru cez 315 ako prefakturáciu vyhneme sa faktúrovaniu s DPH pre slovenského odberateľa.
Potrebujem si iba s niekym prekonzultovať, či týmto neporuším zákony.