adriana126
01.06.09,17:16
Ak podnikateľ vykonával podnikateľskú činnosť za rok 2008 iba do júla 2008, živnosť bola zrušená až 15.10.2008, pri ročnom zúčtovaní ZP musí mať zaplatené odvody do ZP až do októbra?
veronikasad
01.06.09,17:43
Ak podnikateľ vykonával podnikateľskú činnosť za rok 2008 iba do júla 2008, živnosť bola zrušená až 15.10.2008, pri ročnom zúčtovaní ZP musí mať zaplatené odvody do ZP až do októbra?
čo robil od augusta ? Aký VZ pre platenie preddavkov zdr.poistenia mal z RZZP za rok 2007 ?
adriana126
01.06.09,17:47
zabudol zrušiť živnosť, respektíve rozmýšľal čo bude lepšie, nakoniec odišiel pracovať do zahraničia, kde je riadne zamestnaný, vymeriavací základ za rok 2007 mal minimálny, vykázal základ dane vo výške 50.000,- Sk
veronikasad
01.06.09,17:55
zabudol zrušiť živnosť, respektíve rozmýšľal čo bude lepšie, nakoniec odišiel pracovať do zahraničia, kde je riadne zamestnaný, vymeriavací základ za rok 2007 mal minimálny, vykázal základ dane vo výške 50.000,- Sk
Pri súbehu zamestnania a živnosti nemusí platiť odvody z min. VZ, platí z VZ podľa RZZP
adriana126
07.06.09,18:00
súbeh zamestnaní neviem či je, ak pracuje v USA?
Jozef Mihál
07.06.09,18:15
Práca v USA akokeby nebola, nevšímame si to pri úvahe či robiť a ako robiť RZZP.
adriana126
07.06.09,18:38
pri RZZP mám počítať odvody do ZP do 10/2008, keď zrušil živnosť?
adriana126
07.06.09,18:44
Ešte mám otázky, robí sa RZZP, ak podniká dôchodza? Taktiež sa chcem opýtať ak zamestnanec má príjmy z podnikania podľa osobitných predpisov robí si RZZP sám?
Iwett
07.06.09,18:46
V oboch prípadoch si musí RZZP robiť sám, lebo je aj SZČO
DanielaSL
07.06.09,18:48
Ešte mám otázky, robí sa RZZP, ak podniká dôchodza? áno Taktiež sa chcem opýtať ak zamestnanec má príjmy z podnikania podľa osobitných predpisov robí si RZZP sám? áno

Odpovede modrým....
adriana126
07.06.09,18:55
a ako je to keď zrušil živnosť v 10/2008 a príjmy z podnikania má len do 7/2008
Iwett
07.06.09,18:57
a ako je to keď zrušil živnosť v 10/2008 a príjmy z podnikania má len do 7/2008
Do zrušenia živnosti bol povinný platiť odvody, nemá vplyv na platenie odvodov do kedy mal príjmy ako SZČO, ale kedy skončil alebo prerušil živnosť.
adriana126
07.06.09,19:09
ďakujem pekne za pomoc
adriana126
07.06.09,19:16
ak sa živnosť zrušila 15.10.08, počítam odvod aj za mesiac 10/08?
Anja111
07.06.09,20:03
ak sa živnosť zrušila 15.10.08, počítam odvod aj za mesiac 10/08?
Za mesiac október počítaš alikvotnú časť odvodu...