Viera44
22.07.05,13:52
Do akého riadku DP zaradiť faktúru od platiteľa DPH v SR, ktorý ju vystavil pre platcu DPH v Taliansku, ale tovar je pre príjemcu v Rumunsku. O trojstranný obchod sa nejedná. Mám posudzovať faktúru ako v rámci EÚ a vykázať ju na riadku 7, alebo ako pre tretie krajiny a vykázať ju na riadku 8?
Johanka
22.07.05,14:23
Nakoľko sa nejedná o trojstranný obchod, chcelo by to hlbšiu pitvu. Kto objednal dodanie tovaru? Vy ste tovar viezli do Rumunska?
Viera44
22.07.05,17:16
Tovar objednala v našej slovenskej firme talianská firma pre Rumunov. Tovar vyviezol slovenský dopravca, ktorý nám fakturoval prepravu ako medzinárodnú prepravu oslobodenú od DPH. Pri vývoze tovaru do Rumunska bolo vybavené JCD na rumunského príjemcu tovaru. Talianská firma však figuruje na našej faktúre ako 1. odberateľ, ako príjemca tovaru je rumunská firma.