khelly
04.06.09,13:12
Sme mala firma, ktorá poskytuje internetové služby, sme platiteľmi DPH, môžeme vystavovať splátkový kalendár:
a) platiteľom DPH
b) živnostníkom, ktorí nie sú platiteľmi DPH
c) fyzickým osobám
Milan Benka
04.06.09,15:36
Sme mala firma, ktorá poskytuje internetové služby, sme platiteľmi DPH, môžeme vystavovať splátkový kalendár:
a) platiteľom DPH
b) živnostníkom, ktorí nie sú platiteľmi DPH
c) fyzickým osobám

Tak toto bolo tvrdenie. A otázka znie ?
khelly
04.06.09,16:55
Nie, toto je otázka, či môžeme vystaviť splátkový kalendár, alebo sme povinný vystavovať faktúry každému zákazníkovi.
Monika Kováčová
04.06.09,17:05
Ak bude splátkový kalendár spĺňať všetky náležitosti faktúry, nemusíte FA vystavovať.