Zuzka
14.07.04,21:57
Firma zamestnáva pracovníkov na základe pracovnej zmluvy. Pracovníci vykonávajú montážne práce a konečnú montáž dokončujú u zákazníka, kedy sa nedodrží 8 hod. prac. čas a zamestnanci odpracujú nadčas. Ale, sú dni, kedy nie je dostatok práce na celú smenu a majiteľ by chcel nariadiť, aby odpracované nadčasy si v týchto dňoch vyčerpali ako náhradné voľno. Stačí to urobiť nejakým dodatkom k pracovnej zmluve, že je pracovná doba pohyblivá a výkon práce nie je na pracovisku v sídle firmy? Pracovníci nie sú organizovaní, žiadna rada, odb. orgán.