wendy1
08.06.09,11:42
Praqjem krásny deň,
prosím poreďte mi: ako súkromná osoba som kúpila os. auto ( kupované koncom r.2008, prvé prihlásenie 01/2009) za cca 460 000,-.
Ak ho teraz predám v prepočte za približne 530 000,- musím zaplatiť daň?
Vraj ak predam skôr ako po roku, musím platiť.

Ďakujem za radu.
Lianka
08.06.09,11:44
Pokial auto nebolo vyuzivane na podnikanie, prijem z predaja nie je predmetom dane, dan neplatis.

§ 9 Príjmy oslobodené od dane

(1) Od dane je oslobodený príjem

...
d) z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku; za hnuteľnú vec sa na účely tohto zákona nepovažuje cenný papier,
http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-01-03-2009-a.html#3
evina
08.06.09,11:47
Praqjem krásny deň,
prosím poreďte mi: ako súkromná osoba som kúpila os. auto ( kupované koncom r.2008, prvé prihlásenie 01/2009) za cca 460 000,-.
Ak ho teraz predám v prepočte za približne 530 000,- musím zaplatiť daň?
Vraj ak predam skôr ako po roku, musím platiť.

Ďakujem za radu.

Ako súkromná osoba, ktorá nepoužíva auto na podnikanie neplatíte žiadnu daň.


§ 9 Príjmy oslobodené od dane
Od dane je oslobodený príjem :

d/ z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku; za hnuteľnú vec sa na účely tohto zákona nepovažuje cenný papier,
evina
08.06.09,11:50
Sama som prekvapená ako sme to rovnako upravili :D Ináč by som to vymazala, ale zdá sa mi to neuveriteľné, tak pre zábavu ponechám :)