Viola
27.07.05,14:28
Prosím o radu, ktorý spôsob odpočtu dane na vstupe je správny.

Prenajímame administratívnu budovu, nájomné pre každého prenajímateľa faktúrujeme bez DPH. Vodu, plyn prefaktúrujeme s daňou na výstupe.
Inú činnosť neprevádzkujeme.

Odpočet dane na vstupe :

1. Prijaté faktúry za plyn a vodu, ktoré v plnej výške prefaktúrujeme zaradím do skupiny plným nárokom na odpočet.
2. Prijaté faktúry za plyn z ktorých prefaktúrujem iba časť - nárok na odpočet s koeficientom
3. Ostatné režijné náklady napr. el.energiu ( nikomu nefakturujeme), opravy a údržby na budove, kanc.potreby atd. - bez nároku na odpočet.

alebo

Všetky režijné náklady - nárok na odpočet s koeficientom
lucinka1
27.07.05,15:10
ja by som postupovala podla tych 3 bodov
bea
27.07.05,15:10
Bod 1. - tak ako uvádzaš
Bod 2. a 3. - by som povedala, že nárok na odpočet prepočítaný koeficientom.