Tomyn
24.06.09,08:35
Ahojte,

pri výpočte DPH za min. mesiac mi vyšlo, že mám zaplatiť 2500 Eur. Ako mám túto vlastnú daňovú povinnosť zaúčtovať??
zanetka68
24.06.09,09:04
Záleží na tom, aké doklady si účtoval. Ja mám napr.
(AU sú iba príkladom)

DPH na vstupe 19% 343019
DPH na výstupe 19% 343029
DPH na vstupe 10% 343010
DPH samozdanienie 343001
DPH dovoz 19% 343039
DPH daňová povinnosť (výsledok daňoveho priznania) 343100
atď.

Ja zaúčtujem na základe výpočtu DPH interný doklad

MD/Dal

343100/343019 celková suma odpočtu 19%
343029/343100 celková suma povinnosti 19%
343100/343010 celková suma odpočtu 10%
343100/343039 celková suma dovozu 19%
343001/395001 samozdanenie
395001/343001. samozdanenie

Konečný zostatok účtu 343100 na strane dal by Ti mal dať sumu výsledku daňového
priznania.

Niekto preúčtováva DPH hneď pri zaúčtovaní každého dokladu.

Potom pri úhrade máš účtovanie:

343100/221001.
Badko
24.06.09,09:07
Predpokladám, že účtujete v PU
musíte mať analytiku na DPH vstup, výstup
ja mám na výstup 343919 a potom cez ID 343919/343000
úhrada z banky 343000/221...