bsbs
01.07.09,14:30
Dobrý deň poradáci.
I napriek tomu, že okolo stravného sa tu popísalo veľa, a pretože som nenašiel odpoveď na nižšie opísaný problém, rozhodol som sa poprosiť Vás o radu.
Živnostník si dáva do nákladov stravné na základe bločkov z reštaurácie a to do výšky 3,60 aj keď strava presahuje uvedenú sumu. Pretože je platiteľom DPH, môže si z takto uhradeného stravného uplatniť DPH ?
Ak áno, čo je základ dane - 3,60 alebo 3,025 ?
Ďakujem za odpoveď.
Anja111
01.07.09,14:50
Dobrý deň poradáci.
I napriek tomu, že okolo stravného sa tu popísalo veľa, a pretože som nenašiel odpoveď na nižšie opísaný problém, rozhodol som sa poprosiť Vás o radu.
Živnostník si dáva do nákladov stravné na základe bločkov z reštaurácie a to do výšky 3,60 aj keď strava presahuje uvedenú sumu. Pretože je platiteľom DPH, môže si z takto uhradeného stravného uplatniť DPH ?
Ak áno, čo je základ dane - 3,60 alebo 3,025 ?
Ďakujem za odpoveď.
DR SR:
2/ Odpočítanie dane pri nákupe stravných lístkov a stravovacích poukážok na osobnú
spotrebu

Platiteľ dane, fyzická osoba si nakupuje pre vlastnú spotrebu (nemá žiadnych zamestnancov) bežné stravné lístky a stravovacie poukážky, pričom si uplatňuje výdavky na stravovanie podľa §19 ods.2 písm. p ) zákona č. 595/2003 (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-uplne-znenie.html) Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov). Má platiteľ nárok na odpočítanie dane z nákupu stravného lístka a pri stravovacích poukážkach zo služby sprostredkovania?

Podľa §19 ods.2 písm. e) zákona o dani z príjmov‚ sú daňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok uvedených v zákone o dani z príjmov, výdavky daňovníka s príjmami podľa §6 ods.1 a 2 zákona o dani z príjmov vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške , aká je ustanovená pre zamestnancov podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami a nevyhnutné výdavky spojené s pobytom na tomto mieste. Podľa § 19 ods. 2 písm. p) zákona o dani z príjmov je daňovým výdavkom stravné vynaložené daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov za každý odpracovaný deň v kalendárnom mesiaci , najviac v rozsahu a vo výške ustanovených na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/ 2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Napriek skutočnosti, že zákon o dani z príjmov v citovaných ustanoveniach umožňuje fyzickým osobám zahrnúť do výdavkov aj náklady na stravovanie, Daňové riaditeľstvo SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR zaujalo nasledovné stanovisko:
Náklady na stravovanie nemožno považovať z hľadiska zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2007-a.html) za náklady na tovary a služby, ktoré fyzická osoba prijala na účely svojho podnikania, a teda fyzickej osobe, platiteľovi dane, v zmysle § 49 zákona o DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2007-a.html) pri nákupe stravných lístkov a stravovacích poukážok na osobnú spotrebu nevzniká právo na odpočítanie dane.